Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja valitsi haastateltavat elinvoimajohtajan tehtävään

Julkaistu 29.3.2021 19:52

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 29.3.2021 käsittelemään muun muassa tilinpäätöstä ja henkilöstöraporttia, kuntavaalien äänestyspaikkoja, yritysten vuokranalennuksia ja nuorten harrastetukia. Kaupunginhallitus päätti myös elinvoimajohtajan tehtävään kutsuttavat haastateltavat.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoi lisäksi ajankohtaiskatsauksessa, että hän käy kaupungin sijoitusvarojen kotiuttamista koskevan tutkintapyynnön tekijöiden kanssa keskustelun toimintatavoista. Asia on tämän myötä kaupunginhallituksen osalta loppuunkäsitelty.

Koronapandemia vaikutti talouteen ja henkilöstön hyvinvointiin

Kaupunginhallitus hyväksyi ja allekirjoitti kokouksessaan vuoden 2020 tilinpäätöksen. Rovaniemen kaupungin tilikauden ylijäämä oli 12,3 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat merkittävästi valtion maksamat koronatuet, joita ilman tulos olisi ollut tappiollinen. Koko Rovaniemi-konsernin ylijäämä oli 14,5 miljoonaa euroa. Tilinpäätös lähetetään tilintarkastettavaksi, ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 henkilöstöraportin. Koronapandemia näkyi henkilöstön työhyvinvoinnissa erityisesti henkisenä kuormituksena. Terveysperusteiset poissaolot pysyivät vuoden 2019 tasolla, mutta niiden sisällä mielenterveyssyiden osuus nousi vuonna 2020 selvästi edellisvuodesta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi myös kaupungin päivitetyn päihdeohjelman, jonka mukaan kaupungilla tehdään työhön otettaessa huumausainetestaus tietyille henkilöstöryhmille. Näitä ovat mm. kaupunginjohtaja, lääkärit, terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat, opettajat ja monet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät henkilöt.  

Lisäksi kaupunginhallitus sai tietoonsa tammi-helmikuun 2021 talous- ja henkilöstökatsauksen. Vuodelle 2021 kertyy talousarvioon merkitsemättömiä kuluja mm. vaalien siirtämisestä, MM-rallien järjestämisestä ja koronaan liittyvistä laboratoriopalveluista. Toisaalta muilta osin kulut ovat 2021 todennäköisesti arvioitua pienemmät, koska koronan vuoksi kaikkia suunniteltuja palveluja ei pystytä tarjoamaan.

Elinvoimajohtajan virkaan 17 hakijaa, 6 kutsutaan haastatteluun

Elinvoimapalveluiden toimialajohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 17 henkilöä. Kaupunginhallitus päätti kutsua haastatteluun kuusi hakijaa. Haastatteluun kutsuttiin  hallintotieteiden maisteri Hanna-Maria Grandell, diplomi-insinööri Pekka Latvala, filosofian maisteri Tuomas Mathlein, insinööri (YAMK) Oula Mikkola, diplomi-insinööri Pertti Onkalo ja diplomi-insinööri Pirkko Taskinen

Rekrytointi toteutettiin anonyymisti haastatteluun kutsuttavien valintaan asti. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijoiden hakemuksissa identiteettitiedot, kuten nimi, ikä ja sukupuoli, eivät näkyneet rekrytoijille. Anonyymin rekrytoinnin tarkoituksena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Kuntavaaleissa voi äänestää myös ulkona

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan kuntavaalien äänestyspaikoista, joiden joukossa uutena on ulkoäänestyspaikka Saarenkylän nuorisoseuran talon takana. Kuntavaalien äänestyspäivä on 13.6.2021 ja ennakkoäänestyspäivät 26.5.–8.6.2021. Lista äänestyspaikoista sekä muita tietoja kuntavaaleista 2021 löytyy osoitteesta www.rovaniemi.fi/Kaupunki-ja-paatoksenteko/Vaalit/Kuntavaalit-2021.

Yritysten vuokranalennukset uudelleen valmisteluun, harrastetukia nuorille

Kaupunginhallitus palautti Sanna Karhun (kesk) esityksestä valmisteluun esityksen tukitoimista kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille ja maanvuokrien maksuun. Kaupunginjohtaja esitti, että vuokralaisten kanssa voidaan tarvittaessa sopia maksujärjestelyistä ja maksuaikojen pidennyksestä. Lisäksi kaupunginjohtaja esitti maanvuokrien maksuhuojennusten myöntämiseen laaditut tarkat kriteerit. Kaupunginhallitus piti kuitenkin tärkeänä, että niin maan- kuin tilavuokrille valmistellaan yhdenvertaiset huojennus- ja maksuaikaperiaatteet.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi myöntää vuonna 2021 harrastetukea 156 rovaniemeläiselle nuorelle ja yhdelle toimintaryhmälle yhteensä 7700 euroa. Harrastetukia saivat ensisijaisesti hakea tänä vuonna 13–17-vuotta täyttävät nuoret sekä omaehtoisesti harrastustoimintaa järjestävät nuorten toimintaryhmät. 

Rovaniemeltä lausunto oikeusministeriölle kansalaistoiminnan tukemisesta

Kaupunginhallitus hyväksyi oikeusministeriön Rovaniemen kaupungilta pyytämän lausunnon Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä. Työryhmä valmistelee muutoksia yhdistyslakiin ja tekee esityksiä uudesta lainsäädännöstä, jolla tuetaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia Suomessa. Osallisuuden edistämisen, kansalaisten omaehtoisen aktiivisuuden lisääminen ja yhdistystoiminnan monimuotoisuuden mahdollistaminen tukevat myös Rovaniemen kaupungin tavoitteita. Tukemalla kansalaistoimintaa varmistetaan, että yhä useammat asukas- ja toimijaryhmät aktivoituvat oman elinympäristönsä kehittämiseen. Kaupunki suhtautuu yhdistyslain kehittämiseen ja työryhmän ehdotuksiin kokonaisuudessaan myönteisesti.

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia