Kaupunginhallitus hyväksyi uuden hallintosäännön, etenee valtuustoon – talousarviokäsittely jatkuu maanantaina

Julkaistu 23.11.2022 15:55

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontui 23.11.2022 käsittelemään talousarviota 2023 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2026. Käsittely jatkuu hallituksen kokouksessa ensi viikon maanantaina 28.11.2022. 

Kokouksessa käsiteltiin myös muita asioita. Kaupunginhallitus hyväksyi hallintosääntöön tehtävät muutokset ja esittää kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2023, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät hyvinvointialueille. 

Uudessa hallintosäännössä muun muassa hyvinvointilautakunnan tehtävät on määritelty uudelleen ja vapaa-ajan palvelut siirretään sen alaisuuteen. Hyte-jaosto lakkautetaan ja sen tehtäviä siirretään kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisuuteen. Kaupunginhallituksen alaisuudessa oleva nimitysjaosto muuttuu henkilöstö- ja nimitysjaostoksi, ja sille lisätään muun muassa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan sekä henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tehtäviä. Kaupunginhallitukselle siirtyy elinvoimalautakunnalta osa kansainvälisestä toiminnasta kuten kansainvälinen elinkeinomarkkinointi ja matkailun edistäminen. Elinvoimalautakunnan vastuulle puolestaan lisätään kotouttaminen ja  työllisyyden edistämiseen liittyvät lainmukaiset tehtävät. 

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja kunnallisen päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja. Hallintosääntöä on tarpeen päivittää osittain hyvinvointialueen kunnan toimintaan tuomien muutosten vuoksi. 

Kaupunginhallitus hyväksyi nuorisovaltuuston esityksen oppilaskuntatuiksi 2022. Tuet on tarkoitettu yhteisölliseen toimintaan, opiskelijoiden hyvinvointia tukeviin asioihin ja oppilaskuntatoiminnan kehittämiseen. Hakemuksia tuli kaikkiaan 24, ja tukea jaetaan hakijoille yhteensä 7 250 euroa. Jakamisen perusteina olivat koulujen oppilasmäärät ja painotus koko vuoden toiminnassa. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki aloittaa työsuhdepyöräedun käyttöönoton valmistelun. Työsuhdepolkupyörä on polkupyörä, jonka hankinnasta vastaa työnantaja. Pyöräedun käyttämisen ehdot määritellään käyttöönoton yhteydessä.

Asuintonttien vyöhykehinnoittelun tarkennusten käsittely päätettiin siirtää aikataulusyistä kaupunginhallituksen kokoukseen 19.12.2022. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla).  

 

Jaa sivu