Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsittelee: Elinvoimatehtävien uudistaminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsittelee: Elinvoimatehtävien uudistaminen

28.8.2018 16:40

Kaupunginhallituksen huone

Rovaniemen kaupungin hallinnon toimiala uudistuu. Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää 3.9. kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että hallintoon rekrytoitaisiin virkamuutoksin elinvoimajohtaja.

Elinvoimajohtajan virka muodostettaisiin hallinnossa olevasta ja avoimesta kehittämispäällikön virasta ja tehtävänkuvaa muutettaisiin niin, että elinvoimajohtaja toimisi kaupunginjohtajan alaisena esimiehenä työllisyyspalvelut-, elinkeinot ja kansainvälinen yhteistyö- sekä maaseutu- ja alueelliset palvelut -yksiköiden vetäjille. Lisäksi hän hoitaisi kaupunginjohtajan apuna sidosryhmäyhteistyötä erityisesti arktisten asioiden, korkeakoulukonsernin ja elinvoima-asioiden osalta.

Kaupungin vastuissa korostuvat jatkossa erityisesti elinvoima-asiat, joihin lasketaan elinkeinoasiat, strateginen alueiden käyttö ja asuminen, korkeakoulukonsernin yhteistyö, työllisyyden edistäminen, kansainvälinen yhteistyö, maaseutu- ja aluepalveluiden toteutus, edunvalvonta sekä maakunnallinen yhteistyö muiden kuntien kanssa edellä mainituissa asioissa. Rovaniemi on vahvasti kehittyvä kaupunki, jossa tarvitaan henkilöresursseja varmistamaan kaupungin talouteen, kehitykseen ja elinvoimaan liittyvien toimenpiteiden hyvä toteutuminen.

Elinvoimapalveluiden lisäksi hallinnon toimialaan kuuluu myös konsernihallinto-yksikkö, johon kuuluvat talous- ja kehittämispalvelut sekä hallintopalvelut. Yksikköä johtaa  kehitysjohtaja Riitta Erola.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 3.9. myös mm. vastaselityksen antamista ympäristöministeriöltä saapuneeseen vastineeseen Kemihaaran tulvasuojeluasiassa. Vastaselitysluonnos esitellään kaupunginhallitukselle kokouksessa ja asiasta tiedotetaan kokouksen jälkeen. Rovaniemen kaupunki on valittanut valtioneuvoston Kemihaara-päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja edellämainituista asioista ja muut käsiteltävät asiat 3.9. kokouksen esityslistalta.