Kaupunginhallitus käsittelee Mikkel Näkkäläjärven eronpyyntöjä, toimialajohtajan oikaisuvaatimusta ja valmiussuunnittelijan palkkausta

Julkaistu 13.9.2023 15:05

Valmiussuunnittelijan palkkauksen tarkoitus on vahvistaa kaupungin osaamista häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa.

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 18.9. käsittelemään muun muassa seuraavia asioita.

  • Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Mikkel Näkkäläjärvi (sd) pyytää eroa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä ja tilajaoston varajäsenen sekä teknisessä lautakunnassa toimivan kaupunginhallituksen edustajan tehtävistä. Näkkäläjärvi valittiin hiljattain SDP:n puoluesihteeriksi. Hän ei koe samalla voivansa hoitaa yllä mainittuja tehtäviä ajankäytöllisistä syistä. Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää kaupunginhallitukselle, että eronpyynnöt hyväksytään ja kaupunginhallitukseen ja tekniseen lautakuntaan valitaan uudet henkilöt.
  • Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen toimialajohtaja Jaakko Rantsi on tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka liittyy hänen irtisanoutumiseensa. Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus hylätään ja irtisanoutumista ei peruta.
  • Kaupunginhallitukselle esitetään, että se perustaisi kaupunkiin määräaikaisen valmiussuunnittelijan toimen. Tarkoituksena on vahvistaa kaupungin osaamista häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa. 

    Kokouksen esityslista on nyt julkaistu ja se löytyy kaupungin verkkosivuilta (linkki alla).