Kaupunginhallitus käsittelee Ounastähti kehittämiskuntayhtymää koskevaa toimiohjetta

Julkaistu 8.4.2022 15:30

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu torstaina 14.4. käsittelemään muun muassa nuorten harrastetukia, asemakaavamuutosta sekä toimiohjetta Rovaniemen kaupungin edustajille Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä.  

Kaupunginjohtaja esittää, että harrastetukia myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille nuorisohallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2022 esitetään myönnettävän 88 nuorelle ja yhdelle toimintaryhmälle yhteensä 4 500 euroa. 

Hallituksen käsittelyssä on myös Vierustien ja Viirinkankaantien kulmauksessa sijaitsevan alueen asemakaavamuutos. Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimistotilojen korttelialueeksi. Muutos mahdollistaisi kaksikerroksisen liikerakennuksen rakentamisen. Kaupunki on myöntänyt viime vuoden alussa 22.2.2021 Lehto Tilat Oyj:lle (Lehto) suunnitteluvarauksen ja laatinut asemakaavoitussopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa tontin Lehdolle. Esityksenä on, että kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen julkisesti nähtäville. 

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin edustajille Ounastähti kehittämiskuntayhtymässä annettavaksi esitettävää toimiohjetta liittyen toimitusjohtajan mahdolliseen pidättämiseen virantoimituksesta häntä vastaan nostetun syytteen vuoksi ja sen käsittelemisen ajaksi. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus vaatisi yhtymähallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen arvioimaan toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytyksiä eli sitä, voiko toimitusjohtajan virkasuhde jatkua nykyisellään vai onko olemassa syitä virkasuhteen purkamiseksi tai irtisanomiseksi. 

Syyttäjä on nostanut kehittämiskuntayhtymän toimitusjohtajan virkaa hoitavaa henkilöä kohtaan syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemi, Kittilä ja Sodankylä. Sen tehtävänä on edistää jäsenkuntien elinkeino- ja yritystoiminnan edellytyksiä sekä jäsenkuntien energiayhteistyötä.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista
 

Jaa sivu