Kaupunginhallitus käsittelee Sairaalanniemen asemakaavamuutoksen käynnistämistä, kiertotalouden tiekarttaa ja toimialajohtajien virkavalintoja

Julkaistu 27.11.2019 16:00

Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee 2.12.2019 kokouksessaan Sairaalanniemen asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Tavoitteena on luoda Sairaalanniemeen puitteet viihtyisälle asuinalueelle sekä kehittää rantareitin ja liittyvän puistovyöhykkeen virkistysarvoa. Lisäksi asemakaavalla ratkaistaan sairaalarakennuksen säilytettävän vanhan osan suojelun taso. Pohjan suunnittelulle antaa voimassa oleva keskustan osayleiskaava.

Sairaalanniemen alueen kehittäminen on päätetty toteuttaa kumppanuuskaavamenettelyn kautta. Avoin ilmoittautumiskilpailu pidettiin vuonna 2018. Kaupunginhallitus valitsi 17.12.2018 kaavoitusprosessiin ja jatkovalmisteluun kaksi kilpailutyötä: “Viuhka” ja “Kuunu  Laavu”. Työryhmät ovat edelleen kehittäneet töitään kaupungin antaman ohjeistuksen ja saadun asiakaspalautteen pohjalta. Työt toimivat kaavoitusprosessin viiteaineistona ja niiden pohjalta laaditaan kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta.

Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavamuutoksen, pääsevät kaupunkilaiset osallistumaan siihen normaalin kaavaprosessin mukaisesti. Muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoitavaksi ennen virallista päätöksentekoa niin luonnos- kuin ehdotusvaiheessakin. 

Kiertotalouden tiekartta ohjaamaan kehittämistyötä

Rovaniemen kaupunki on ollut vuodesta 2017 alkaen yksi kiertotalouden edelläkävijäkunnista Suomessa. Edelläkävijäkunnat ovat sitoutuneet viemään eteenpäin valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja kiertotaloutta tukevia toimenpiteitä. 

Osana edelläkävijäkuntien yhteistä Circwaste-hanketta Rovaniemellä on laadittu kiertotalouden tiekartta, joka linjaa konkreettisia toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi. Pääteemoina tiekartassa ovat 1) tekniset kierrot, 2) liikkuminen ja logistiikka, 3) kestävä ruokajärjestelmä, 4) metsäperäiset kierrot ja rakentaminen sekä 5) yhteiset toimenpiteet. 

Tiekartan käsittelyn jälkeen tavoitteena on laatia Rovaniemen hiilinieluselvitys ja kaupunkilaisen kiertotalousopas sekä järjestää kaupunkilaisille kiertotalousteko-kilpailu.

Organisaatiouudistukseen liittyvien virkojen perustaminen 

Organisaatiouudistukseen liittyen kaupunginhallitus on aiemmin päättänyt lakkauttaa teknisten palvelujen, sivistyspalvelujen ja perusturvapalveluiden toimialajohtajien sekä elinvoimajohtajan ja kehitysjohtajan virat. 

Lakkautettujen virkojen tilalle esitetään perustettavaksi sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan sekä elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajien virat. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että tilaliikelaitoksen johtajan virka lakkautetaan ja toiminnan uudelleen organisointia ja kehittämistä varten perustetaan tilapalvelujohtajan ja -päällikön virat.

Kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisen lisäksi myös niiden täyttämisestä. 

Kaupunginhallitus käsittelee 2.12. kokouksessaan myös uuden kaupunginjohtajan valintaa ja tekee valtuustolle esityksen virkavaalin toteuttamisesta  9.12. kokouksessa.

Kaupunginhallituksen 2.12. kokouksen esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa täältä: http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_2122019