Kaupunginhallitus käsittelee Valionrannan tilannetta, yritysten korona-ajan vuokria ja kuntalaisten hyvinvointia

Julkaistu 15.12.2020 15:11

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu torstaina 17.12. käsittelemään muun muassa Valionrannan kaavahanketta, yritysten kaupungille maksamia vuokria, päihdepalvelujen siirtoa sairaanhoitopiiriltä kaupungille sekä kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävää ohjelmaa. Kaupunginhallitukselle esitellään myös uutta erä- ja luontomuseohanketta. Alla tiivistelmiä kokouksen aiheista. 

Valionrannan kaavoitussopimukselle jatkoa ensi vuoden loppuun

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki jatkaa Lapland Hotels Oy:n kanssa solmittua Valionrannan kumppanuuskaavoitussopimusta vuoden 2021 loppuun. Alkuperäinen sopimus solmittiin kaksi vuotta sitten ja se on umpeutumassa 14.12.2020. Jatkon syynä on, että aluetta koskeva asemakaavan laatiminen on kesken. Uuden sopimuksen tarkoituksena on vauhdittaa asemakaavoituksen etenemistä. Lisäksi tontille asetetaan varausmaksu.

Yritysten vuokrista ei vapautusta toistaiseksi


Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki ei myönnä yrityksille maanvuokrista alennusta tai vapautusta vuodelta 2020 koronan vuoksi, vaan vuokralaisen kanssa voidaan tarvittaessa sopia maksujärjestelyistä. Jos koronasta aiheutuvat rajoitukset jatkuvat vuonna 2021 niin, että ne aiheuttavat pitkäaikaisen muutoksen yrityksen liikevaihtoon, maksualennuksien ja -vapautuksien periaatteet ja kriteerit tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät teot koottu yhteen

Kaupunginhallitus käsittelee myös kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kaupunginjohtaja esittää, että hallitus hyväksyy asiasta kootun ohjelman, joka sisältää pitkän listan kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä tekoja ensi vuodelle. Esimerkiksi kaupungin päiväkodeissa aiotaan vahvistaa lasten terveellisiä ruokailutottumuksia ja selkiyttää ateriarytmiä, lapsiperheille tarjottavia kulttuuripalveluita monipuolistetaan striimausten avulla, syrjäytymisvaarassa oleville nuorille luodaan mahdollisuuksia kokea taidetta virtuaalisesti, kotihoidossa olevien ikäihmisten ravitsemustilannetta tarkkaillaan uudella tavalla ja niin edelleen. 

Erä- ja luontomuseon sijoittumista Rovaniemelle selvitetään

Kaupunginhallitukselle esitellään ajankohtaisissa asioissa myös uutta erä- ja luontomuseohanketta. Hankkeen takana ovat Suomen metsästysmuseo ja Kalastusmuseoyhdistys. Tarkoituksena on perustaa museo, jolla tavoitellaan 100000:aa museokävijää vuodessa. Kaupungin johtoryhmä linjasi aiemmin tänään, että kaupunki selvittää, voisiko erä- ja luontomuseo sijoittua johonkin olemassa olevaan Rovaniemen kaupungin rakennukseen. Kaupungin tulee ilmoittaa halukkuutensa sijaintipaikaksi tammikuun loppuun mennessä. Jatkoon valitaan neljä paikkakuntaa, ja päätös tehdään toukokuussa 2021. Museo ei olisi ainakaan alussa valtionosuuksien piirissä, joten hankkeeseen ryhtyminen vaatisi rahallista satsausta kaupungilta. 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia