Kaupunginhallitus käsittelee Ylikylän asemakaavan laajentamista ja tuen myöntämistä yliopistolle – talousarvioesityksen käsittely alkaa

Julkaistu 16.11.2023 15:30

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 20.11.2023 käsittelemään muun muassa Ylikylän asemakaavan laajentamista ja rahastotuen myöntämistä yliopistolle kehittämishankkeisiin.

kaupunginhallitus.jpg

Kaupunginhallituksen tarkastelussa on Ylikylän asemakaavan laajentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle. Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavaehdotukseen on muun muassa muokattu erillispientalojen ja asunpientalojen tonttien aluevarauksien rajoja ja rakennusoikeuksien määrää sekä tehty muutoksia katu- ja kevyenliikenteen yhteyksiin. Kaupunginjohtaja esittää, että kaavaehdotus asetettaisiin julkisesti nähtäville. Asemakaavan hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto. 

Lisäksi hallitus päättää, varaako kaupunki rakennuspaikan senioritalolle Sinetästä. Ounasjoen senioritaloyhdistys ry haluaa rakentaa alueelle rivitalon, jossa on 12 huoneistoa. 

Yliopisto hakee tukea yhteisiin kehittämiskohteisiin

Kaupunginhallitus käsittelee Lapin yliopiston esitystä tukea yliopiston tutkimus- ja kehittämistoimintaa Arktisen tutkimuksen ja koulutuksen sekä Rovaniemen kaupungin kehittämisrahastosta. 

Yliopisto hakee yhteensä miljoonan euron tukea Arktikum-tiedekeskuksen näyttelyn uudistamiseen, varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmahdollisuuksien kehittämiseen ja Rovaniemen aseman vahvistamiseen opiskelija- ja yliopistokaupunkina. Kyseessä on kaupungille keskeisiä yhteisen kehittämisen kohteita. 

Rahasto perustettiin vuonna 2016, kun Rovaniemen kaupunki myi Lapin ammattikorkeakoulun osakkeensa Lapin yliopistolle. Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea Lapin yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa sekä tukea kaupungin elinkeino- ja yritystoiminnan edellytyksiä. 

Talousarvion käsittely alkaa

Lisäksi kaupunginhallitus aloittaa maanantaina 20.11. talousarvion käsittelyn budjettiriihessä. Varsinaisesti kaupunginhallitus päättää omalta osaltaan 27.11., minkä jälkeen talousarvio etenee valtuuston päätettäväksi 11.12.2023.

Kaupunginhallitus vahvisti asianajotoimiston valtuutuksen sijoitusasian hoitamiseen hovioikeudessa 

Kaupunginhallitus kokoontui myös torstaina 16.11. käsittelemään sijoituksiin liittyvän oikeudenkäynnin valtuutuksia ja määrärahoja. 

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen vahvistaa valtuutuksen ja lisämäärärahan asianajotoimisto Castren & Snellmanille kaupungin sijoitustoimintaan koskevan hovioikeuskäsittelyn loppuun. Kaupunginhallitus edellyttää kustannusten seurantaa hallituksen kokousten yhteydessä. 

Riku Tapio (kesk) esitti, ettei lisämäärärahaa oikeuskäsittelyyn myönnettäisi. Esitys kaatui äänin 7–4. Riku Tapio ja Päivi Alanne-Kunnari (kesk) jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Kaupunginhallitus päätti syksyllä 2022 saattaa käräjäoikeuden tuomion hovioikeuden ratkaistavaksi. Hovioikeuden käsittely alkaa 20.11.2023. 

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (linkki alla).