Kaupunginhallitus käsittelee hallintosääntöä ja talousasioita

Julkaistu 11.1.2022 17:35

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 17.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseen. Kokouksessa käsitellään muun muassa hallintosäännön muuttamista ja kaupunginhallituksen määrärahojen käyttösuunnitelmaa. Lisäksi asialistalla on konsernihallintoon kuuluvien toimien ja virkojen perustamiseen ja täyttämiseen liittyviä pykäliä.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja kunnallisen päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja. Hallintosäännön uudistamisen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on toimialojen, luottamushenkilöorganisaation ja toimielinten tehtävien järjestäminen hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi hallintosääntöön määritellään konsernijohto ja sen tehtävät. Hallintosäännön muuttamisen ensimmäisessä vaiheessa tarkistetaan myös luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevan luku. 

Käsittelyssä on kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma, jossa tehdään hyväksyttyä talousarviota tarkempi selvitys määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, kaupunginhallituksen on tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista
 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia