Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin asuintonttien hinnoittelua

Julkaistu 25.1.2022 17:39

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina 31.1.2022 muun muassa kaupungin asemakaava-alueiden tonttien hinnoittelua sekä tonttien myymistä ja ostamista. 
Käsittelyssä on myös muun muassa konsernitalouspäällikön valintaa koskeva oikaisuvaatimus sekä jatkotoimenpiteitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antamiin päätöksiin koskien joidenkin kaupungin viranhaltijoiden virkasuhteita. 

Vyöhykehinnoittelu yhdenmukaistamaan tonttien hinnoittelua

Hallitus käsittelee esitystä asuintonttien vyöhykehinnoittelusta. Vyöhykehinnoittelun tavoitteena on määrittää tonttien hintoja tasapuolisesti kaupungin eri kaava-alueilla. Tällä hetkellä asuintonttien hinnat on määritetty alueittain erillispäätöksillä, mutta suurella osalla asemakaavaa ei ole voimassa olevaa hinnoittelua. Uuden vyöhykehinnoittelumallin myötä hinnoittelusta tulisi yhdenmukaisempaa, avoimempaa ja ennakoivampaa.

Vyöhykehinnoitteluperusteet pohjautuvat ulkopuoliseen arvioihin tonttien keskihinnasta (markkina-arvo), ja esityksessä hinnoittelu on määritetty tämän keskihinnan alapuolelle, jotta voitaisiin edesauttaa kohtuuhintaista asumista. 

Tonttien hintojen muutokset verrattuna tällä hetkellä voimassa oleviin hinnotteluihin olisivat vähäiset. Vyöhykehinnoittelu tasaisi kuitenkin eroja alueiden välillä ja ottaisi paremmin huomioon tonttien erityispiirteet, joilla on merkitystä tontin hinnan muodostumisessa. Vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa tontin sijainti vyöhykkeellä, kulkuyhteydet, pysäköintijärjestelyt, maaperän laatu ja rakentamiseen liittyvät poikkeavat ratkaisut rakenteiden, materiaalien, melun tai liikenteen vuoksi. 

Kaupunginhallitus käsittelee myös 7,8 hehtaarin kokoisen tilan hankintaa Viirinkankaalla sijaitsevan Mortin männiköstä. Alueella sijaitsee kaupungin ylläpitämä kuntopolku, niin kutsuttu Anun latu. Metsäntutkimuslaitoksen entinen tutkimusmetsä ei ole enää käytössä. Alueen omistaa valtio ja sitä hallinnoi Senaatti-Kiinteistöt. Asemakaavassa alue on merkitty siemenpuu- ja tutkimusmetsäksi ja liikennealueeksi. Asemakaavan yhteydessä selvitetään alueen käyttö virkitys- ja viheralueena.
 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Jaa sivu