Kaupunginhallitus käsittelee kaupungintalon korjausta, sijoitusohjeita ja omistajapolitiikkaa sekä musiikki- ja tanssiopiston yhdistämistä

Julkaistu 24.11.2021 17:10

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 29.11.2021 käsittelemään muun muassa kaupungintalon peruskorjaushanketta ja Lapin musiikkiopiston ja tanssiopiston toiminnan yhdistämistä. Käsittelyssä ovat myös kaupungin varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan ohjeet sekä omistajapolitiikka. 

Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalon peruskorjaushanke käynnistetään heti. Esityksen mukaan kaupungintaloa voitaisiin jatkossa vuokrata myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisille käyttäjille. Vuokratasona näissä tapauksissa noudatettaisiin kaupunginosalle soveltuvaa markkinaehtoista vuokraa. 

Kaupunginjohtaja esittää, että musiikkiopiston ja tanssiopiston yhdistyvät ja Rovaniemen kaupunki vastaa toiminnan järjestämisestä vuoden 2022 alusta alkaen. Lapin musiikkiopisto on Rovaniemen kaupungin ylläpitämä alueellinen oppilaitos, joka antaa musiikin ja tanssin perusopetusta. Tällä hetkellä tanssin syventävät opinnot hankitaan ostopalveluna Lapin tanssiopistolta, joka puolestaan on kannatusyhdistyksen ylläpitämä. Yhdistymisen myötä Rovaniemellä olisi mahdollista opiskella tanssia saman toimijan alla varhaisiän tanssikasvatuksesta syventäviin opintoihin asti. Yhdistämisestä päättää lopullisesti valtuusto. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Jaa sivu