Kaupunginhallitus käsittelee kaupungintalon peruskorjausta

Julkaistu 19.4.2023 10:50

kaupungintalo.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu 24.4.2023 käsittelemään muun muassa kaupungintalon peruskorjauksen laajuutta, Rovaniemen Palloseura ry:n maksusuunnitelmaa sekä osallistuvan budjetoinnin toimintamallia. 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on kaupungintalon peruskorjaamisen vaihtoehdot. Tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalo korjataan seuraavan kolmen vuoden aikana niin, että myös talotekniikka uusitaan. Tällä vaihtoehdolla kaupungintalolle saavutettaisiin pisin elinkaari ja sisäilma saataisiin varmimmin kuntoon. Lisäksi kaupungintalo saataisiin mahdollisimman nopeasti siihen käyttöön, johon se on tarkoitettu. Laajan korjauksen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa ja se vaatisi vuosille 2024–2026 investointimäärärahan.

Muut vaihtoehdot kaupungintalon peruskorjauksesta löytyvät kaupunginhallituksen esityslistalta (linkki lopussa). 

Kaupungintalon perusmuuri on korjattu vuonna 2021. Varsinaisen peruskorjauksen kilpailutus on tällä hetkellä keskeytetty. Remontti on arvoltaan niin suuri, että kilpailutusta ei voida jatkaa, ennen kuin kaupunginvaltuusto on linjannut remontin toteuttamisen periaatteita. Kaupunginhallituksesta peruskorjauksen laajuus etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Tämän jälkeen tilajaosto tarkastelee hankkeen toteutusmuotoa. 

Lopullisesti kaupungintalon korjauksesta päättää kaupunginvaltuusto. 

Tarkastelussa RoPSin maksusuunnitelma

Kaupunginhallitus käsittelee Rovaniemen Palloseura ry:n (RoPS ry) ja Blue Idea Oy:n yhteisvastuullisten velkojen maksamista kaupungille. RoPS ry on tehnyt esityksen kaupungille uudesta maksusuunnitelmasta. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi perinnän keskeyttämisen maksujärjestelyjen eli uuden maksusuunnitelman neuvottelujen ajaksi. Edellytyksenä olisi, että maksujärjestelyt tulee saattaa päätökseen 31.8.2023 mennessä. Mikäli maksujärjestelyt eivät toteudu määräaikaan mennessä tai neuvottelut RoPS ry:n kanssa päättyvät tuloksettomina, kaupunki siirtäisi velat takaisin perintään. 

Mikäli kaupunginhallitus tekee esityksen mukaisen päätöksen, maksusuunnitelman jatkosta voitaisiin päättää lautakunnissa. Nyt voimassa on viiden vuoden maksusuunnitelma. 

Osallistuvaan budjetointiin kaksivuotinen toimintamalli 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on myös osallistuvan budjetoinnin toimintamalli. Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu vuosien 2022 ja 2023 aikana. Kokeilusta tähän mennessä kerätyn palautteen perusteella kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että osallistuva budjetointi voitaisiin jatkossa toteuttaa kaksivuotisena toimintamallina, jossa ensimmäinen vuosi varataan ideoinnille, yhteiskehittämiselle ja äänestämiselle ja toinen vuosi valittujen tekojen toteuttamiselle. Seuraava ideointivaihe käynnistettäisiin näin keväällä 2024.

Vuonna 2023 toteutettaviksi teoiksi rovaniemeläiset äänestivät ideointi- ja yhteiskehittämisvaiheiden jälkeen frisbeegolfradan Mäntyvaaraan ja toiminnallisen puiston Korkalovaaraan. 

Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöönsä ja arkeensa. Lisäksi edistetään kaupungin ja sen sidosryhmien välistä vuoropuhelua ja parannetaan asukkaiden hyvinvointia. 

Koko kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla). 
 

Jaa sivu