Kaupunginhallitus käsittelee kaupunkistrategiaa, valmiussuunnitelmaa ja jäähallin operoinnin uudistamista

Julkaistu 3.5.2022 16:05

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 9.5.2022 käsittelemään Lappi Areenan jäähallitoiminnan operoinnin uudistamista, kaupunkistrategiaa ja valmiussuunnitelmaa.

Jääkiekkoharjoitukset_Kuva Rovaniemen kaupunki Arto Rajanen.jpg
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Arto Rajanen

Jäähallin operointiin esitetään muutosta – tavoitteena edistää jääurheilulajien kohtuuhintaisia harrastamismahdollisuuksia

Kaupunki on tutkinut valtuustoaloitteen pohjalta Lappi Areenan jäähallin toimintamallia. Rovaniemen jäähallin omistaa kaupungin omistuksessa oleva Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areena, joka on vuokrannut hallin ja sen toiminnan Santasport Finland Oy:lle. Tarkasteltuina vaihtoehtoina ovat olleet jäähallitoiminnan siirtäminen osaksi kaupungin liikuntapalveluita tai KOy Lappi Areenan vastuulle. 

Vaihtoehdoista on laadittu taloudelliset laskelmat, joiden mukaan operointimalli ei juurikaan vaikuta kokonaiskustannuksiin tai tuottoihin. Tärkeimmät talouteen vaikuttavat tekijät ovat jääajan hinta ja kaupungin tukimuodot. 

Kaupunginjohtaja esittää valmistelussa edettävän siten, että jäähalliliiketoiminta siirretään KOy Lappi Areenalle. Tällöin kaikki jäähalliin liittyvä toiminta olisi yhdessä yhtiössä. Kaupunki ja Lappi Areena solmisivat liikuntapalvelusopimuksen, jolla Lappi Areena lupautuisi tarjoamaan rovaniemeläisille kuntalaisille ja yhdistyksille edullisia jäävuoroja kaupungin taloudellista tukea vastaan. Sopimuksen hinta ensimmäisenä täytenä sopimusvuonna 2023 olisi arviolta 900 000 euroa. Samalla lopetettaisiin kaupungin muut jääaika- ja harjoitusvuorotuet (n. 320 000 euroa vuosittain). Suunniteltu aikataulu muutokselle olisi elo-syyskuun vaihteessa. 

Järjestelyn tavoitteena on edistää jääurheilulajien harrastamisen mahdollisuuksia Rovaniemellä kohtuuhintaisesti. 

Kaupunkistrategiatyöhön osallistettu yrittäjiä, lapsia ja elämänkaariverkostoja

Hallitus käsittelyssä on Rovaniemen kaupunkistrategia. Edellisen kaupunginhallituksen käsittelyn 14.3.2022 jälkeen strategiatyön viimeistelyvaiheessa on osallistettu vielä lapsia esikouluryhmien verkkotilaisuuksissa, yrittäjiä strategiatyöpajassa ja elämänkaariverkostojen edustajia strategiatilaisuudessa. Saatujen näkemysten pohjalta kaupunkistrategiaan on tehty tarkennuksia. 

Vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa linjataan Rovaniemen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian tarkoitus on ohjata päätöksentekoa. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Valmiussuunnitelman tavoitteena varmistaa tehtävien häiriötön hoitaminen 


Hallitus käsittelee Rovaniemen kaupungin valmiussuunnitelmaa. Valmiussuunnittelun tavoitteena on kunnan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa. Valmiussuunnitelmalla ohjataan ja luodaan yhteisiä puitteita valmiussuunnittelulle koko kaupunkikonsernin sisällä. Valmiussuunnitelmaan kuuluvat häiriö- ja kriisiviestintäsuunnitelma ja evakuointisuunnitelma. 

Häiriö- ja kriisiviestintäsuunnitelma kokoaa yhteen Rovaniemen kaupungin kriisiviestinnän periaatteet ja käytännön ohjeet yleisellä tasolla. Kaupungin kriisiviestinnän tavoitteena on varmistaa ihmisten turvallisuus, turvata kaupungin toiminta, tiedottaa kaupungin palveluiden järjestämisestä häiriö- tai kriisitilanteessa sekä ennakoida ja valmistautua mahdollisiin kriiseihin ja viestimiseen.  

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista


Jaa sivu