Kaupunginhallitus käsittelee maanvuokra-asioita ja konserniasiamiehen työsuhteeseen liittyvää oikaisuvaatimusta

Julkaistu 23.5.2023 16:00

kaupunginhallitus.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 29.5.2023 käsittelemään muun muassa maanvuokra-asioita ja lausuntoa REDUn kiinteistöjen käytön kehittämisohjelmaan. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunki vuokraa maata Lapin Timanttisahaus Oy:lle maata Isoaavan yksityistien varrelta kierrätystoimintaa varten. Alueella murskattaisiin hyötykäyttöön betonia, joka ei sisällä haitta-aineita. Työkoneiden suojaksi rakennettaisiin kevytrakenteinen halli. Isoaavan yksityistien varressa on jo useita toimijoita, jotka käsittelevät maa-aineksia tai kierrättävät rakennusmateriaalia. 

Lisäksi kaupunginhallitukselle esitetään, että Napapiiriltä osoitteesta Pukinpolku 2 puretaan maanvuokrasopimus vuokralaisen pyynnöstä. Tontti kuuluu asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen. Tontti on rakentamaton.

Työsuhteen purkuun liittyvä oikaisuvaatimus uudelleen pöydällä

Kaupunginhallitus käsittelee myös vastausta kaupungin entisen konserniasiamiehen oikaisuvaatimukseen, joka koskee hänen työsuhteensa purkamista. Asia oli hallituksessa käsittelyssä tammikuussa 2023, jolloin kaupunginhallitus edellytti asiasta vielä Kuntaliiton lausuntoa. 

Kaupunginhallitukselle esitetään tammikuun esityksen mukaisesti, että se muuttaa työsuhteen purkamisen irtisanomiseksi. Oikaisuvaatimuksessa muun muassa työsuhteen purkaminen ja sen muotovaatimukset on riitautettu. Kaupunki katsoo edelleen, että palvelussuhteen päättämiselle on perusteet, mutta on kaupungin kannalta varmempaa muuttaa purkaminen irtisanomiseksi. Muilta osin oikaisuvaatimus hylättäisiin. 

Kuntaliiton mukaan työnantajalla on aina oikeus turvautua lievempään seuraamukseen ja irtisanoa työsopimus, vaikka rikkomus olisikin niin vakava, että myös työsopimuksen purkaminen olisi mahdollista.

Kaupunki purki konserniasiamiehen työsuhteen lokakuussa 2022. Hänen katsottiin aiheuttaneen työnantajalle merkittävää taloudellista vahinkoa ja mainehaittaa. Vahinko liittyi Front Finance -sijoituksiin.

Kaupunginhallituksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla). 
 

Jaa sivu