Kaupunginhallitus käsittelee organisaatio- ja hallintosääntömuutoksia, työsuhdepyöräetua ja Sierijärven kaavaa

Julkaistu 7.6.2023 15:50

Kolme henkilöä ajaa polkupyörillä kevyen liikenteen väylällä kesällä.
Kaupunginhallitus kokoontuu kevätkauden toiseksi viimeiseen kokoukseensa maanantaina 12.6.2023.

Muutoksia organisaatioon ja hallintosääntöön 

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline ja kunnallisen päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja.

Käsittelyssä on nyt hallintosääntöön valmisteltuja muutoksia, joita ovat muun muassa valmistelussa olleen elinvoimatoimialan organisaatiouudistukseen liittyvä teknisten palvelujen toimialan perustaminen ja yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan nimen muuttaminen tekniseksi lautakunnaksi. Hallintosäännön muutoksiin kuuluu myös muun muassa se, että palveluverkon osalta peruskouluista, lukioista ja kirjastoista päätettäisiin jatkossa lautakunnan sijaan valtuustotasolla.

Työsuhdepyöräetu kasvattamaan kaupungin veto- ja pitovoimaa työnantajana

Käsittelyssä on myös työsuhdepyöräetu kaupungin henkilöstölle. Esityksenä on, että kaupunki sitoutuu Sarastian kilpailuttamaan sopimukseen. Työsuhdepyörän leasingmaksun oletus olisi 100 euro kuukaudessa pyörää kohden, ja tämä vuokrauskustannus vähennettäisiin työntekijän palkasta. Hankittavien pyörien hintakatto olisi 4000 euroa. Kaupunki vastaisi leasingpalvelun hallinnointimaksusta.

Edun arvioidaan kasvattavan henkilöstön veto- ja pitovoimaa. Lisäksi se edistäisi strategian mukaisten ilmasto- ja hyvinvointitavoitteiden toteutumista. 

Sierijärven osayleiskaava vireille

Kaupunginhallituksen päätettävänä on muun muassa Sierijärven osayleiskaavan laadinnan käynnistäminen. Sierijärvi sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta Oikaraisen kylän läheisyydessä. Sierijärven alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, joten rakentaminen toteutuu siellä tällä hetkellä poikkeamismenettelyn kautta. Osayleiskaava nopeuttaisi ja suoraviivaistaisi rakennusluvan myöntämistä. Kaavoituksessa huomioidaan asumisen, matkailun, virkistyksen ja liikenteen tarpeet sekä varmistetaan alueen luonnonarvojen turvaaminen. Kaavalla pyritään turvaamaan myös olemassaolevan rakenteen kestävyys ja alueen kestävä kehittyminen.

Esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).