Kaupunginhallitus käsittelee osavuosikatsausta, siirtoviivemaksuja ja asemakaavamuutoksia

Julkaistu 23.8.2022 17:45

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 29.8.2022 käsittelemään muun muassa osavuosikatsausta, siirtoviivemaksuja ja asemakaavamuutoksia.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Kaupunkikonsernin alkuvuoden tulos ylijäämäinen, peruskaupunki alijäämäinen

Kaupunginhallitus käsittelee kuluvan vuoden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2022. Osavuosikatsaus sisältää koko konsernia koskevat talous- ja toimintaraportit. 
Rovaniemi-konserni oli kesäkuun lopussa 7,68 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuvuoden ylijäämään vaikuttivat etenkin Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän positiiviset tulokset. Peruskaupungin osalta alkuvuoden alijäämäksi muodostui 6,1 miljoonaa euroa. Toimintakulut kasvoivat kesäkuun loppuun mennessä 14,6 miljoonaa euroa eli 7,31 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintakulujen nousu johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon ja ikäihmisten sekä varhaiskasvatuksen palveluntarpeen kasvusta. 

Koko vuoden 2022 osalta peruskaupungin ennustetaan olevan 15–18 miljoonaa euroa alijäämäinen ja kaupunkikonsernin 8 miljoonaa ylijäämäinen. 

Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin toimintamenoihin. Valtion odotetaan korvaavan koronasidonnaiset kustannukset täysimääräisenä valtionosuuksina. Verotulotilitykset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. 
Osavuosikatsaus etenee kaupunginhallituksesta vielä valtuuston käsittelyyn.

Korotetut siirtoviivemaksut tarkastelussa 

Kaupunginhallitus käsittelee Rovaniemen kaupungin Lapin saiaraanhoitopiirille maksamia siirtoviivemaksuja. Siirtoviivemaksuilla tarkoitetaan maksuja, joita sairaanhoitopiiri perii kunnilta siltä ajalta, jolloin ne eivät pysty tarjoamaan erikoissairaanhoidon vuodeosastolla odottaville potilaille jatkohoitopaikkaa. Lapin sairaanhoitopiiri päätti vuoden 2021 lopussa siirtoviivemaksujen korottamisesta. Rovaniemen kaupunki katsoo, että kaavamaisesti korotetut siirtoviivemaksut ovat perusteettomia, sillä ne eivät ole sairaanhoitopiirin perussopimuksen mukaisia. 

Hyvinvointialueelle siirtymisen vuoksi kaupunki voi mukauttaa toimintaansa siirtoviivemaksujen pienentämiseksi vain hyvin rajoitetusti. Korottaminen on koskenut kaikkia Lapin kuntia, eikä sitä ole voitu huomioida kuntien vuoden 2022 talousarvioissa.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se vaatisi Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitusta korjaamaan perussopimuksen vastaisen asiavirheen päätöksessään siirtoviivemaksujen korottamisesta.  

Pöyliörannan asemakaavaan liittyvä suojelumerkintä uudelleen käsittelyssä 

Pöyliörannan asemakaavamuutos tulee uudestaan hallituksen käsittelyyn. Rakennushistoriaselvityksen valmistuttua entisen kotitalousopiston rakennusta koskevasta suojelumerkinnästä on vielä pyydetty lausunnot Lapin maakuntamuseolta, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:ltä ja ELY-keskukselta. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, ettei entiselle kotitalousopiston rakennukselle osoiteta kaavassa suojelumerkintää. Perusteina ovat muun muassa se että rakennuksen 1980-luvulla rakennetun lisäosan voidaan katsoa kulttuurihistoriallista arvoa, rakennukseen on tehty muutoksia ja saman ajan koulurakennuksia on säilynyt Rovaniemellä useita. Lisäksi talon käyttö tulevaisuudessa edellyttäisi todennäköisesti teknisiä ja tilallisia muutoksia. Asemakaavaprosessin valmistelu- ja ehdotusvaiheen nähtävillä olleissa aineistoissa suojelumerkintää ei ole ollut. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu verkkosivuillamme (linkki alla).  
 

Jaa sivu