Kaupunginhallitus käsittelee padel-kenttiä, Kiela-korttelia ja hyvinvointiasioita

Julkaistu 27.4.2021 17:58

Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 3.5.2021 käsittelemään muun muassa Kiela-korttelia, padel-kenttiä sekä hyvinvointi- ja turvallisuuskertomusta. Kaupunginhallitus saa kokouksessa myös tiedoksi varallisuudenhoidon ja sijoitustoiminnan perusteet sekä raportin Rovaniemen kaupunginvaltuuston itsearvioinnista kaudelta 2017–2021.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki vuokraa Rovaniemen Verkkopalloseura ry:lle Antinpuistossa sijaitsevien tenniskenttien alueen ja käytöstä poistuneen skeittipuiston alueen ulkoliikunta-, harrastus- ja urheilutoimintaa varten. Seuran suunnitelmissa on rakentaa padel-mailapelikenttiä, ulkokuntosali ja kioski.

Kaupunginhallitus käsittelee ydinkeskustassa Rovakadulla sijaitsevaa Kiela 2 -korttelin maanvuokrasopimusta. Kaupunki on teettänyt korttelin rakennusoikeuden hinnan määrittelystä ulkopuolisen arvion, jonka perusteella YIT Suomi Oy:n kanssa on neuvoteltu korttelin luovutusehtojen yksityiskohdista. Kiela 2 -kortteli on tarkoitus toteuttaa samalla konseptilla kuin ensimmäinen Kiela-kortteli, arkkitehtuurikilpailun tulosta ja asemakaavaa kunnioittaen. Kiela-korttelit tuovat keskustaan kaupunkimaista ilmettä ja yhteisöllisyyttä asumiseen. YIT:n tavoitteena on, että koko alue valmistuu vuoden 2026 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan alueidenkäytön strategian päivittämistä. Alueidenkäytön strategia ohjaa sitä, mihin ja millä tavalla kaupunki rakentaa tulevaisuudessa. Aiempiin päivityksiin verrattuna nyt on tarkasteltu erityisesti Rovaniemen potentiaalisia kasvusuuntia ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ydinkeskustassa ja sen lähialueilla, jotka ovat kehittyneet viime vuosina vahvasti. 

Kaupunginhallitus saa hyväksyttäväkseen hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen vuosilta 2017–2021. Kertomus tukee hyvinvointijohtamista ja poliittista päätöksentekoa sekä kaupunkistrategian ja talousarvion suunnittelua. Sen tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia. 

Hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksessa esitettyjen havaintojen mukaan elämäänsä tyytyväisten rovaniemeläisten osuus on korkea, nuorista yli 75 prosenttia koki tämänhetkisen elämänsä tällä hetkellä hyväksi. Yksinäisyyden tunne on kuitenkin lapsilla, nuorilla ja aikuisilla kasvanut. Ikäihmiset puolestaan tuntevat vähemmän yksinäisyyttä. Tähän on voinut osaltaan vaikuttaa aiempaa aktiivisempi osallistuminen kerhoihin, harrastustoimintaan sekä järjestöjen järjestämään toimintaan. Myös ikäihmisten terveyden ja toimintakyvyn kehityksen suunta on positiivinen. Huolestuttavia havaintoja ovat muun muassa elintapaerot lukiota käyvien ja ammattiin opiskelevien välillä esimerkiksi päihteiden käytössä sekä nuorten aikuisten masennuslääkkeiden kasvanut käyttö. 
 
Useimmissa hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen sisältämissä tilastoissa eivät näy vielä koronapandemian vaikutukset. Koronapandemian jälkihoito jatkuu pitkään, ja osa vaikutuksista nähdään vasta pitkällä aikavälillä. Keskeisenä kysymyksenä nousee se, miten pandemiasta ja sen vaikutuksista selviydytään yhdessä. 

Kaupunginhallituksen kokouksen 3.5.2021 esityslista

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia