Kaupunginhallitus käsittelee: talousarvion laadintaohje, Minimanin poikkeamislupahakemus ja asemakaavamuutos Rovakatu 2:ssa

23.4.2019

Lampelan alueen kartta. Mimimani Oy suunnittelee uudistuvalle Lampelan alueelle hypermarketia.

Rovaniemen kaupunginhallitus päättää 29.4. toimielimille annettavasta vuoden 2020 talousarvion laadintaohjeesta. Ohje sisältää talousarvion laadinta-aikataulun ja tehtäväkohtaiset käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosien tavoitteet. Laadintaohjeessa annetaan talouskehys toimielimille.

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt 18.2.2019 toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa vuosille 2019–2021 ja hyväksynyt kaupungin käyttötalouden nettomenojen jäädyttämistavoitteen vuoden 2019 talousarvion tasolle eli 375 miljoonaan euroon. Lisäksi valtuusto päätti, että kaupungin omaa 25 miljoonan vuosittaista investointitasoa lasketaan 75 %:n tasolle nykyisestä.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy talousarvion laadintaohjeen vuodelle 2020. Käyttötalouden määrärahat ovat yhteensä 378,6 miljoonaa euroa ja investointimäärärahat 17,4 miljoonaa euroa. Toimielinten on jatkettava toiminnan ja talouden uudistamisohjelman mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa valtuuston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. 

– Vuoden 2020 talousarvion laadinta on ongelmallinen, johtuen erityisesti kaupungin oman toiminnan ulkopuolisten kustannustekijöiden kasvupaineista. Kaupungin väestönkasvun oletetaan jatkuvan, mikä lisää palvelutarvetta. Tiukentuvat talouskehykset edellyttävät oman tuotannon ja ostopalveluiden tuottavuuden kasvua, kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sanoo.

Laadintaohjeessa esitetty aikataulu:

- 24.6.2019: kokonaissuunnitelma ja toimialojen alustavat talousarvioesitykset kaupunginhallituksessa

- 23–25.10.2019: vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman (2021–2022) käsittely kaupunginhallituksessa

- 11.11.2019: vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman (2021–2022) käsittely kaupunginvaltuustossa

Minimanin hypermarkethanke etenemässä Lampelassa

Kaupunginhallitukselle esitetään, että se myöntäisi Minimani Oy:lle poikkeamisluvan asemakaavan rakennusalasta osoitteessa Lampelankatu 3. 

Yhtiö suunnittelee rakentavansa alueelle vähittäiskaupan suuryksikön, johon halutaan kaksi sisäänkäyntiä ja pysäköintialueet eri puolille. Tämä edellyttää poikkeamista kaavan rakennusalasta. Esityksen mukaan poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

Minimanin on tarkoitus rakentaa Rovaniemen uudistuvaan Lampelaan ruoka- ja käyttötavarakauppa. Kaupunki ja yhtiö ovat solmineet tontista vuokrasopimuksen.

Rovakatu 2:n asemakaavamuutos

Kaupunki on kaavoittamassa maalaiskunnan entisen kunnantalon tilalle asuin-, liike- ja toimistorakennuksia. Kaupunginhallitus päättää kokouksessaan Rovakatu 2:n asemakaavamuutoksen hyväksymisestä. 

Esityksenä on, että asemakaavaa muutetaan niin, että se vastaa viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaavaa ja rakennustapaa. Kaavoitettavan tontin pinta-ala on 1 631 neliötä. Asemakaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto. 

Kokouksen esityslista: http://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_2942019