Kaupunginhallitus käsittelee työllisyyspalveluiden uudistusta ja asemakaavamuutoksia

Julkaistu 2.5.2023 17:00

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Kaupunginhallitus kokoontuu 8.5.2023 käsittelemään muun muassa asemakaavamuutoksia sekä työllisyyspalveluiden uudistukseen liittyviä valmisteluja. 

Rovaniemelle ja Ranualle mahdollisesti yhteinen työllisyysalue

Julkisten työllisyys- ja yrityspalveluiden eli TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2025 alusta valtiolta kuntien muodostamille työvoima-alueille. Kunta voi myös järjestää työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä.

Ranuan kunnanhallitus on esittänyt Rovaniemen kaupungille, että Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta valmistelisivat yhteistä työllisyysaluetta. Elinvoimalautakunta on käsitellyt asian ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että TE-uudistuksen valmistelua jatketaan valmistautumisella Rovaniemen ja Ranuan yhteisen työllisyysalueen perustamiseen siten, että Rovaniemen kaupunki toimisi vastuukuntana. 

Perusteluina yhteisen työllisyysalueen muodostamiselle on muun muassa se, että Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta muodostavat yhteisen seutukunnan ja maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Kuntien välillä on luontaista työssäkäyntiä. Tällä hetkellä Rovaniemen kaupungilla on myös järjestämisvastuu Ranuan kunnan ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristönsuojelun palveluista, ja kunnilla on yhteistyötä jätehuollon ja lajitteluneuvonnan palveluissa. Molemmat kunnat ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia, joten ammatillisen koulutuksen palvelutuotanto on yhteistä. Lisäksi molemmat kuuluvat Lapin hyvinvointialueen Kaakkois-Lapin palvelualueeseen, mikä helpottaa yhteistyön suunnittelua työttömien tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyysalueen järjestämien työllisyyspalveluiden välillä.

Rovaniemen ja Ranuan yhteistoiminta-alueelle siirtyisi valtiolta arviolta yhteensä reilun 56 henkilötyövuoden verran henkilöstöresurssia. Alustavan arvion mukaan kummallekaan kunnalle ei tulisi negatiivista nettovaikutusta uudistuksen myötä saatavista valtionosuuksien lisäyksistä suhteessa siirtyvien palveluiden kustannuksiin. 

Varsinainen päätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyllä 2023.

Valmisteilla asemakaavamuutoksia poliisin, oikeuslaitoksen, palolaitoksen ja ensihoidon tarpeisiin 

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on kaksi asemakaavamuutosta, joista toinen mahdollistaisi poliisiaseman sekä oikeus- ja rikosseuraamuslaitoksen tilojen kuten tutkintavankilan rakentamisen Isoaavan alueelle Verstaantien molemmin puolin. Teollisuuskylään Lampelankadulle puolestaan on valmisteilla asemakaavamuutos, joka mahdollistaisi alueelle Rovaniemen palolaitoksen ja merkittäviltä osin hyvinvointialueen ensihoitopalvelun tarvitsemat tilat.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että näiden asemakaavojen muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemiseen. 

Kaupunginhallitukselle esitetään myös, että se esittäisi valtuustolle Hirvaan osayleiskaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavamuutos mahdollistaa päiväkodin rakentamisen Häkinvaaran alueelle. Kaavassa alueelle on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alue Hirvaan monitoimitalolle, 107 pientalojen rakennuspaikkaa sekä lähipalvelujen ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista on julkaistu kokonaisuudessaan  verkkosivuillamme (linkki alla).

 

Jaa sivu