Kaupunginhallitus käsittelee: uusi kaupunkistrategia, Vaaranlammen nuoriso- ja kirjastotilojen sijainti ja Ukraina-avustuksen kohdentaminen

Julkaistu 8.3.2022 16:40

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 14.3. muun muassa esitystä uudeksi kaupunkistrategiaksi, Vaaranlammen kouluhankkeen nuoriso- ja kirjastotilojen sijaintiin liittyviä kysymyksiä sekä kaupungin Ukrainalle antaman avustuksen kohdentamista.

Kaupunkistrategia linjaa pitkän aikavälin tavoitteet – uutena toimintaa ohjaavat tuloskortit 

Rovaniemen kaupungin uudistettu strategia on tulossa päättäjien käsittelyyn – ensin kaupungihallitukseen ja sitten valtuustoon. 

Vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa linjataan Rovaniemen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian tarkoitus on ohjata päätöksentekoa. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Strategian visiona on, että tulevaisuuden Rovaniemi on ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö. Strategian ytimen muodostava strategiset tavoitteet, joiden avulla ohjataan kaupungin toimintaa haluttuun suuntaan. Päätavoitteiksi on nostettu seuraavat: 

  • Elinvoimaa rakennetaan monipuolisesti ja vastuullisesti. 
  • Asukkaat voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen. 
  • Elinympäristö on luonnonläheinen, toimiva ja viihtyisä.

Näille päätavoitteille on asetettu yhteensä 10 alatavoitetta. Niille on laadittu mitattavissa olevia toimenpiteitä sisältävät tuloskortit, joiden avulla pyritään vahvistamaan erityisesti kaupunkistrategian ohjaavuutta verrattuna edelliseen kaupunkistrategiaan. 

Rovaniemen kaupunkistrategian valmistelu aloitettiin tammikuussa 2021. Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät ja toimielimet ovat olleet mukana strategian valmistelussa alusta lähtien lukuisten työpajojen ja seminaarien kautta. Lisäksi kuntalaisille ja muille sidosryhmille, henkilöstölle sekä päättäjille toteutettiin kyselyitä, joiden avulla saatiin näkemystä strategian alatavoitteista. Valmistelussa on hyödynnetty myös kaupungin brändityön yhteydessä laajasta kuntalaisten osallistamisesta koottuja aineistoja.

Kaupunginjohtajan esitys uudeksi strategiaksi on kokouksen esityslistan liitteenä. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen strategia etenee kaupunginvaltuustoon. 

Lisäselvitys Vaaranlammen kirjasto- ja nuorisotilojen sijainnista valmis – asia esitetään palautettavan sivistyslautakunnan käsittelyyn

Kaupunginhallitus käsittelee jatkotoimenpiteitä otto-oikeuden käyttämiselle liittyen Vaaranlammen kouluhankkeeseen. Kaupunginhallitus päätti 14.2. kokouksessaan käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen sijoittaa Vaaranlammen kouluhankkeeseen liittyvät asukas-, nuoriso- ja kirjastotilat Hillapolulle rakennettavaan uuteen liikekiinteistöön, josta kaupunki sitoutuisi vuokraamaan tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Hallitus käytti otto-oikeutta, koska oli epäselvää, onko päätös hankintalain mukainen, ja edellytti asiasta hankintalain asiantuntijan lausuntoa. 
 
PTC Services Oy:n antaman asiantuntija-arvion mukaan Rovaniemen kaupungin ja kiinteistöyhtiön välillä mahdollisesti solmittavaan vuokrasopimukseen sovellettaisiin hankintalakia. Näin ollen vaihtoehdossa, jossa palvelut asukas-, nuoriso- ja kirjastopalvelut sijoitettaisiin liikekiinteistöön, vuokrasopimus pitäisi kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Tällöin kohdealueena tulisi olla käytännössä Korkalovaaran alue, jolloin tilat saatettaisiin kilpailutuksen tuloksista riippuen mahdollisesti sijoittaa etäällekin monitoimitalosta.

Kaupunginjohtaja esittää, että asia palautetaan nyt sivistyslautakunnan käsiteltäväksi ja että kaupunginhallitus toteaisi evästyksenä lautakunnalle pitävänsä kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittamista monitoimitaloon ensisijaisena vaihtoehtona. Perusteina tälle on se, että asiantuntijaselvityksen perusteella palvelujen sijoittaminen liikekiinteistöön ei ole toteutettavissa suunnitellulla tavalla hankittuna. Lisäksi kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittaminen monitoimitaloon olisi kaupungin palvelujen käyttäjien ja palvelujen tuottamisen kannalta toimiva ja pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu.

Ukraina-avustus kohdennettavaksi SPR:n ja UNICEFin kautta

Kaupunginhallitus käsittelee sitä, miten Rovaniemen kaupungin Ukrainalle antama avustus kohdennetaan. Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginvaltuuston viime viikolla hyväksymästä 70 240 euron suuruisesta avustussummasta puolet eli 35 120 euroa kohdennettaisiin SPR:n katastrofirahastoon käytettäväksi ukrainalaisten yleiseen tukemiseen ja puolet UNICEFille ukrainalaisten lasten auttamiseen.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Jaa sivu