Kaupunginhallitus käsittelee väyläverkoston investointiohjelmasta annettavaa lausuntoa

Julkaistu 7.9.2021 18:05

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 13.9. käsittelemään muun muassa kaupungin lausuntoa väyläverkoston investointiohjelmasta.

Väylävirasto on laatinut vuosien 2022–2029 väyläverkoston investointiohjelman luonnoksen eli ehdotuksen toteutettavista rata-, maantie- ja vesiväylähankkeista. Investointiohjelma linjaa sitä, millaisia parannuksia ja peruskorjausta muun muassa tie- ja rataverkostoon tehdään ja minkälaisia uusia hankkeita käynnistetään. Luonnos on parhaillaan lausuntokierroksella, ja kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan Rovaniemen kaupungin lausuntoa. Väylävirasto tarkastelee lausuntoja investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman valmistelussa. 

Investointiohjelma on osa hallituksen keväällä hyväksymää valtakunnallista Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelman 12-vuotinen toimenpideohjelma vuosille 2021–2032 sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. 

Väyläviraston investointiohjelman luonnoksessa merkittävä osa esitetyistä investoinneista keskittyy Etelä- ja Länsi-Suomen tie- ja ratahankkeisiin. Lappiin esitetään kymmentä uutta väylähanketta. Lapin maakuntakeskuksen Rovaniemen kaupungin investointitarpeita ei ole esityksessä huomioitu. Liikenne 12 -suunnitelman lähtökohtana on että maakuntakeskusten välistä liikennettä helpotetaan. 

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Rovaniemen kaupungin lausunnon, jossa muun muassa kiinnitetään huomiota siihen, että investointiohjelmasta puuttuvat kokonaisuudessaan Suomen TEN-T-verkon eli Euroopan laajuisen liikenneverkon keskeisimmät hankkeet, eli Valtatie 4:n kehittäminen (Jyväskylä–Rovaniemi) ja Pohjanmaan kaksoisraiteen toteuttaminen (Seinäjoki–Oulu). 

Lausuntoesityksessä muistutetaan myös Rovaniemen tie- ja rataverkoston investointitarpeista kuten Nelostien uudelleenlinjauksesta ja Paavalniemen siltayhteyden rakentamisesta. 

Suunnitelluista hankkeista valtaosa keskittyy esitettävän lausunnon mukaan alueille, joissa liikenneverkko on nykyisellään kattava ja toimiva. Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien väyläverkko on Suomen elinkeinoelämälle kriittinen, mutta Suomen pinta-alasta 70 prosenttia kattavan alueen tieverkon kehittämishankkeisiin on luonnoksessa kanavoitu vain 14,3 prosenttia ja rataverkon kehittämishankkeisiin 7 prosenttia. 

Kaupunginhallituksen kokouksen 13.9. esityslista


Jaa sivu