Kaupunginhallitus käsittelee virkasuhde- ja henkilöstöasioita

Julkaistu 24.5.2022 16:50

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontuu 30.5.2022 käsittelemään muun muassa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajan virkaan liittyviä asioita, sote-henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueelle sekä tonttien hankintaa Etelärannasta.  

Uusi sivistysjohtajan virka esitetään perustettavaksi

Kaupunginhallitus käsittelee sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaan liittyviä toimenpiteitä.  

Kaupunginjohtaja esittää, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virka lakkautetaan ja sivistysjohtajan virka perustetaan, sillä hyvinvointilautakunnan alaiset sote-toiminnot siirtyvät Lapin hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen. Tällä halutaan turvata kaupungin toimintakyky ja johtajuus muutoksessa. Kaupungin vastuulle jäävien sivistyspalveluiden tehtävien järjestämistä halutaan ennakoida hyvissä ajoin.

Lisäksi kaupunginjohtaja esittää, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkaa hoitanut Antti Lassila sijoitetaan toistaiseksi voimassa olevaan sivistysjohtajan virkaan 30.5.2022 alkaen. Uusi sivistysjohtajan virka vastaa Lassilan aiempaa virkasuhdetta. Hän täyttää perustuslaissa säädetyt vaatimukset ja sivistysjohtajan virkaan suunnitellut kelpoisuusehdot. 

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajalle Antti Lassilalle valituslupaa, joten hallinto-oikeuden ratkaisu, jossa se kumosi Lassilan valinnan toimialajohtajan virkaan vuonna 2019, jää voimaan. Tämän vuoksi asia on tarpeen ratkaista uudelleen. Kaupungilla on viranhaltijalain mukaan velvollisuus tarjota Lassilalle toista ensisijaisesti hänen aiempaa toimialajohtajan virkaansa vastaavaa tehtävää. 

Henkilöstön siirto kaupungilta hyvinvointialueelle edellyttää yhteistoimintamenettelyjä

Kaupunginhallituksen käsittelyssä on myös hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen. Kaupungin henkilöstöstä hyvinvointinalueelle on arvioitu siirtyvän noin 1300 työntekijää. Henkilöstön siirto Rovaniemen kaupungista hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja eli Rovaniemen kaupunki ja luovutuksensaaja Lapin hyvinvointialue käyvät kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintamenettelyt. 

Tonttihankintoja Etelärannassa

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki hankkisi kaksi tonttia Etelärannasta. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa alue asuintarkoitukseen sekä varata riittävä suojavyöhyke mahdollista Kemijoen ylittävän sillan ja tiealueen varausta varten. Toisella tonteista sijaitsee entisen Metsäntutkimuslaitoksen toimitilat, jotka kaupan toteutuessa purettaisiin vuoden 2023 aikana. Kaupunki on tarjonnut kiinteistöistä Senaatti-kiinteistöille yhteensä 515000 euroa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista

Jaa sivu