Kaupunginhallitus käsitteli Apukan asemakaavaa ja vuoden 2019 hyvinvointikertomusta

Julkaistu 8.6.2020 18:40

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli 8.6.2020 kokouksessaan mm. Apukan asemakaavaa, vuoden 2019 hyvinvointikertomusta ja tekstiilihuollon palvelujen kilpailuttamista.

Jätkänkynttiläsillan kynttiläkruunut, taustalla vaaramaisema.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtosäännön 7 §:n mukainen kaupunginjohtajan erityistoimivallan käyttäminen lakkaa 8.6.2020 lukien. Näin ollen sekä koronavirustilanteen että tulvatilanteen johtamisvastuu siirtyy toimialoille normaaliajan käytännön mukaisesti.

 

Apukan asemakaava etenee valtuustoon

Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä.

Asemakaavassa Apukan alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, jonka lounaisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 4000 kerrosneliömetriä ja koillisosaan 2500 kerrosneliömetriä, joka sisältä jo alueella olevia rakennuksia. Aloitteen kaavan laadinnasta on tehnyt Apukka Resort Oy. Yrityksen tavoitteena on rakentaa alueelle noin 60 uutta lasikattoista revontulikotaa.

Alueelle osoitetaan asemakaavassa myös uutta retkeily- ja ulkoilualuetta noin 3,5 hehtaaria.

 

Rovaniemeläisten elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat kehittyvät myönteisesti – haasteena henkiset ja taloudelliset ongelmat

Vuoden 2019 hyvinvointikertomus kertoo rovaniemeläisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen sekä ympäristöllisen hyvinvoinnin tilasta saatavilla olevien indikaattoritietojen pohjalta.

Rovaniemellä elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat kehittyvät tilastojen mukaan myönteiseen suuntaan. Muun muassa sairastavuus- ja kansantauti-indeksit ovat lähteneet laskuun ja huoltosuhde on noussut tilastokeskuksen ennustetta hitaammin. THL:n tutkimuksen mukaan 61,8 % rovaniemeläisistä kokee elämänlaatunsa hyväksi. Tämä on enemmän kuin Lapissa keskimäärin.

Positiivisesta kehityksestä huolimatta osalla rovaniemeläisistä on suuria haasteita selviytyä arjestaan mm. toimeentuloon ja mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, joka taas johtaa eriarvoistumiseen. Rovaniemeläisen hyvinvoinnin haasteiksi kertomuksen perusteella nousevat henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitoon liittyvät ongelmat sekä turvallisuuteen, etenkin ihmisiin kohdistuvien henkisen ja fyysisen väkivallan esiintyminen. Toisaalta tilastotieto ei välttämättä kerro mistä ongelmien taustalla oleva esimerkiksi rahan riittämättömyys johtuu, onko taustalla työttömyys, osa-aikaiset tai pätkätyöt vai kulutustottumukset.

Hyvinvointikertomus viedään kaupunginvaltuustoon hyväksyttäväksi.

 

Tekstiilihuollon palvelujen kilpailuttaminen aloitetaan kesän aikana

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen tekstiilihuollon palvelujen kilpailutustilanteen. Kaupunginhallitus on päättänyt aiemmin valtuuttaa Lapin sairaanhoitopiirin tekemään ratkaisun tekstiilihuoltopalvelujen tuottamistavasta pesularakennuksen investointipäätöksen jälkeen. Lapin sairaanhoitopiiri on päättänyt Lapin sairaanhoitopiirin laajennushankkeen suunnittelun yhteydessä, että pesulan rakentamisesta sairaalan yhteyteen luovutaan, mutta suunnittelussa mahdollistetaan pesulan rakentaminen myöhemmin tulevaisuudessa ja että vaihtoehtona selvitetään pesulan toteuttaminen ulkopuolisen investoijan avulla.

Tekstiilihuollon palvelujen kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Kilpailutuksen ennakkoilmoitus on tarkoitus julkaista julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa kesäkuussa ja varsinainen Hilma-ilmoitus eli neuvottelumenettelyn käynnistäminen tapahtuisi todennäköisesti elokuun alussa.

Rovaniemen kaupungin pesulapalveluiden kustannukset ovat vuonna 2018 olleet 678 321 euroa (alv. 0%) ja vuonna 2019 kustannukset olivat 677 255 euroa (alv. 0%).

 

Harrastetukea 127 nuorelle

Kaupunginhallitus myönsi nuorisovaltuuston esityksestä harrastetukea 127 nuorelle yhteensä 6 350 euroa. Tukea myönnettiin aiemmin hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti tänä vuonna 13-17 vuotta täyttäville nuorille, jotka eivät ole aiemmin harrastetukea saaneet. Tukea myönnettiin esimerkiksi harrastustoimintaan liittyviin kursseihin, osallistumismaksuihin sekä materiaalihankintoihin. Tuki on ollut sähköisesti haettavissa helmikuun loppuun mennessä.

Jaa sivu