Etusivun uutislista

Kaupunginhallitus käsitteli: Osavuosikatsaus, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku ja Apukan asemakaava

Julkaistu 31.8.2020 18:49

Rovaniemen kaupunginhallitus sai kokouksessaan 31.8. katsauksen koronavirustilanteeseen ja toimenpiteisiin epidemian ehkäisyssä. Kaupunginhallitukselle annettiin selvitys muun muassa testaustilanteesta ja -kapasiteetista, tilanteen vaikutuksesta perusterveydenhuollon palveluihin sekä kasvomaskien hankinnasta.


Rovaniemen kaupunki on lisännyt koronatestauskapasiteettia ostamalla palveluita yksityisiltä toimijoilta sekä kasvattanut testauspisteiden määrää. Lisäksi kaupunki varautuu omalta osaltaan ulkomaalaisten matkailijoiden testaamiseen, mikäli suunniteltu, niin kutsuttu matkailukäytävä-toimintamalli toteutuu alueella. 


- Kaupunginhallitus kävi keskustelun koronatestauksen tilanteesta kokouksessaan. Olemme huolissamme lappilaisten työpaikkojen ja matkailun talvikauden puolesta. Nyt on tärkeää suunnitella turvallinen ja toteuttamiskelpoinen malli kansainvälisen matkailun käynnistämiseksi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.


Osavuosikatsaus valtuuston käsittelyyn

Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan osavuosikatsauksen ajalla 1.1.-30.6.2020 ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi.


Rovaniemen kaupungin taloutta rasittavat tällä hetkellä koronatilanteen aiheuttama verotulotilitysten lasku sekä rakenteellinen tulojen ja menojen epätasapaino. Peruskaupungin tilikauden alijäämä oli kesäkuussa -10,5 miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta peruskaupungin alijäämäksi arvioidaan noin -6 miljoonaa euroa. Mahdollinen loppuvuodelle ajoittuva poikkeustila voi vielä lisätä alijäämää. 

Konsernin alijäämä on -11,9 miljoonaa euroa kesäkuun jälkeen. Konsernin lainakanta oli 30.6.2020 noin 333 miljoonaa euroa eli 5285 euroa/asukas. 

Kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. Kaupunki hakee kahden miljoonan euron korotusta vuodelle 2020. Perusteena on kaupungin vaikea taloustilanne.

Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset.

Apukan asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Apukan asemakaavan hyväksymistä. 

Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen lounaisosaan 4000 kerrosneliömetriä, joka sisältää jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 kerrosneliömetriä, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoitetaan myös mm. uutta retkeily- ja ulkoilualuetta noin 3,5 hehtaaria sekä vesialuetta.


Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan Auttijärven, Karjalanjärven ja Venejärven alueelle laaditun ranta-asemakaavaluonnoksen jatkokaavoituksen pohjaksi ja päätti, että ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Ranta-asemakaavan hyväksyy lopullisesti kaupunginvaltuusto. 


Lisäksi kaupunginhallitus päätti mm. Suopungin urheilukentän vuokraamisesta koiraurheilutoimintaa varten. Alue vuokrataan 30 vuodeksi. Rovaniemen Käyttökoirat -yhdistys rakentaa kentälle puolilämpimän hallin koiraurheilutarkoitukseen.

 

Kokouksen 31.8. pöytäkirja.

Jaa sivu