Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsitteli: Ounasvaaran kehittämistyöryhmä ja asemakaavamuutos, osavuosikatsaus ja raskas liikenne Pallarintiellä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: Ounasvaaran kehittämistyöryhmä ja asemakaavamuutos, osavuosikatsaus ja raskas liikenne Pallarintiellä

8.10.2018 16:40

Pyöräilijöitä Ounasvaaralla.Ounasvaara on kaupunkistrategiassa yksi kaupungin keskeisimpiä kehittämiskohteita.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti esittää osavuosikatsauksen (1.1.-31.8.2018) edelleen valtuustolle tiedoksi. Osavuosikatsauksen perusteella kaupungin talousarvio on toteutumassa huomattavasti suunniteltua heikompana. Alijäämää on kertynyt kaupungille jo noin 11 miljoonaa euroa. Tilanne johtuu erityisesti siitä, että erikoissairaanhoidon kulut ovat ylittäneet talousarvion noin 8 miljoonalla eurolla.

- Osavuosikatsaus on karua luettavaa. Nyt on tärkeää katsoa eteenpäin ja valmistautua hyvin tulevan vuoden talousarvion laadintaan. Kaupungin talouteen on saatava tasapaino suunnittelukauden aikana, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk.) toteaa.

Ounasvaaran asemakaavamuutos ehdotusvaiheeseen  

Kaupunginhallitus päätti, että Ounasvaaralla sijaitsevan 4. kaupunginosan korttelin 422 ja viereisten virkistysalueiden asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen.

Kaavamuutos koskee korttelia, jossa sijaitsevat mm. Lapin Urheiluopisto, Lappi Areena ja Ounashalli pysäköinti- ja piha-alueineen. Muutostyö tehdään koko korttelin tulevaa kehittämistä varten. Samalla mahdollistetaan uuden uimahallin sijoittaminen alueelle.

Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja kaupungin internetsivuille Kaavatorille. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Muutosehdotuksesta pyydetään lausunto ympäristö- ja vapaa-ajanlautakunnilta.

Ounasvaaralle laaditaan kehittämissuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti perustaa Ounasvaaran alueen kehittämistyöryhmän.

Työryhmän tehtävänä on laatia alueen kehittämissuunnitelma ja muodostaa yhteinen tahtotila alueen kehittämisestä. Työryhmän toimintaa koordinoi Rovaniemen Kehitys. Jäseniä työryhmään nimetään seuraavista tahoista: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin Urheiluopisto, Lapland Hotels, Lapland Safaris, Ounasvaaran hiihtoseura, Santa Claus Golf, Rovaniemen Kehitys ja Rovaniemen kaupunki sekä Kiinteistö Oy Lappi Areena.     

Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin kaupunginhallituksesta Liisa Ansala (kesk.) ja työryhmän jäseneksi valittiin kaupunginhallituksesta Harri Rapo (sd.). Työryhmään tulee myös jäsen kaupungin vapaa-ajanlautakunnasta. Kaupunginjohtaja nimeää viranhaltijajäsenet.  

Ounasvaara on kaupunkistrategiassa yksi kaupungin keskeisimpiä kehittämiskohteita. Strategian mukaisesti alueen elinvoimaisuutta vahvistetaan ja tuetaan, jotta alueelle muodostuisi tavoitteen mukaisesti vahva liikunnan-, hyvinvoinnin ja matkailun keskittymä. Rovaniemen kaupunki on Ounasvaaran alueen keskeinen maanomistaja ja toimija.

Pallarintien liikennettä ei rajoiteta

Kaupunginhallitus päätti, ettei raskaan liikenteen kulkemista rajoiteta Pallarintiellä. Rajoittamista olivat vaatineet Karvonrannan ja Koskenkylän asukkaat vetoomuksessaan.

Kaupunginhallitus merkitsi vetoomuksen tiedoksi. Päätöksessä kaupunginhallitus edellyttää viranomaisilta nopeusrajoitusten valvontaa alueella.

- Ymmärrämme erittäin hyvin asukkaiden huolen Pallarintien raskaasta liikenteestä. Ikävä kyllä joudun toteamaan, että raskaan liikenteen kieltäminen Pallarintiellä ei ole realismia, koska se siirtää ongelman toisaalle, haittaa alueen kehittämistä ja yritystoimintaa, ja pahimmassa tapauksessa vaarantaisi tien alkupäässä olevan sillan korjausneuvottelut. Nyt on kuitenkin kyseessä vain reilun kilometrin mittainen pätkä koko pitkää tieosuutta. Asian mittavat lisäselvittelyt eivät ole kaupungin edun mukaisia. Ensisijainen ratkaisu on ajoneuvojen nopeuksien hillintä ja nopeusrajoitusten valvonta, Liisa Ansala sanoo.

Esko-Juhani Tennilä (vas.) esitti kokouksessa asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esitystä ei kuitenkaan kannatettu.

Tekninen lautakunta on aiemmin jo kaksi kertaa käsitellyt vastaavaa aloitetta ja päättänyt ettei liikennettä rajoiteta. Kaupunki on peruskorjannut Pallarintien vuosina 2013-2014 ja Liikennevirasto on uusimassa Pallarintien alikulun 2019-2020. Remonttien valmistuttua Lapin Ely-keskus selvittää Pallarintien hallinnollista muutosta yleiseksi tieksi. Samassa yhteydessä Napapiirintie ja Norvatie muutettaisiin asemakaavan mukaisiksi kaduiksi.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa, koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala käytti 7.9. otto-oikeutta teknisen lautakunnan 28.8. tekemään päätökseen. Tekninen lautakunta oli päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteluun lisäselvityksiä varten.