Kaupunginhallitus käsitteli: Rovaniemen kaupungilta kriittinen lausunto väyläverkoston investointiohjelmaan, hallintosäännön uudistaminen käynnistyy

Julkaistu 13.9.2021 17:15

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus käsitteli Rovaniemen kaupungin lausuntoa valtion väyläverkoston investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2029. Investointiohjelma linjaa sitä, miten tie-, rata- ja vesiväyläverkostoa korjataan ja kehitetään.

Kaupunginhallituksen kokouksessaan hyväksymä lausunto on kriittinen. Sen mukaan investointiohjelma koostuu yksittäisistä hankkeista, joiden kytkeytyminen valtakunnallisen väyläverkon strategisiin tarpeisiin jää ohueksi. Väyläverkon kehittämisen tulisi painottua TEN‐T-ydinverkkoon eli Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon. Ydinverkon keskeisimmät hankkeet, eli Valtatie 4:n kehittäminen ja Pohjanmaan kaksoisraiteen toteuttaminen kuitenkin puuttuvat ohjelmasta.

Lausunnossa todetaan, että ohjelmaluonnoksessa ei huomioida Rovaniemen kaupungin ja Pohjois-Suomen tarpeita. Merkittävä osa esitetyistä investoinneista keskittyy Etelä- ja Länsi-Suomen tie- ja ratahankkeisiin. Maantieteellisesti laajojen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien väyläverkosto on elinkeinoelämälle kriittinen niin raaka-ainehankinnan kuin sijoittumisen kannalta, mutta alueen väyläverkoston kehittämiseen kohdennettu rahoitus on riittämätön. 

Rovaniemen väyläverkoston investointitarpeita, kuten Nelostien uudelleenlinjausta ja Paavalniemen siltayhteyden rakentamista, ei ole huomioitu ohjelmassa. Lausunnossa nostetaan esiin Rovaniemen kaupunginhallituksen keväällä esittämät tarkennukset Itä‐Lapin ja Rovaniemen maakuntakaavaehdotukseen. Kaupunginhallitus esitti tuolloin Valtatien 4:lle vaihtoehtoisen valtatiemerkinnän lisäämistä välille Hirvas‐Alakorkalo. Rovaniemen kaupungin näkökulmasta Nelostien pidempi linjausvaihtoehto parantaisi asumisen edellytyksiä Kemijoen ranta‐alueilla sekä mahdollistaisi tehokkaammat logistiset järjestelyt kaupungin nykyisellä teollisuusalueella.

“On käsittämätöntä, ettei Väyläviraston investointiohjelmaesitys tunnista Lapin merkitystä ja kehittymispotentiaalia. Mikäli esitys menisi läpi sellaisenaan, se olisi suuri takaisku sekä Rovaniemelle että koko Lapille”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Lausunnossa kiinnitetään huomiota myös siihen, että alueiden välinen saavutettavuus ja alueiden kehittyminen jäävät puutteellisiksi erityisesti elinkeinoelämän sijoittumisen, kuljetusten kasvun ja kansainvälisen saavutettavuuden osalta. Ohjelma ei tue taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden sekä liikenneturvallisuuden tavoitteita, ja sen ilmastovaikutukset ovat pieniä. 

Hallintosääntömuutoksen tavoitteet ja aikataulu hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös hallintosäännön uudistamisen tavoitteet ja aikataulun. Hallintosääntö ja kuntalaki ovat kunnallisen päätöksenteon tärkeimpiä asiakirjoja.  

Hallintosääntömuutoksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on organisoida toimialat sekä luottamushenkilöorganisaation ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi. Toisessa vaiheessa arvioidaan sote-uudistuksen edellyttämät muutostarpeet organisaatiossa. Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Tässä vaiheessa selkeytetään myös tilojen rakentamista ja hallintaa koskevat säännökset.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ensimmäisen vaiheen muutokset astuvat voimaan 1.1.2022 alkaen ja toisen vaiheen muutokset 1.1.2023 alkaen. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen ensimmäisen vaiheen muutoksista hallintosääntöön joulukuussa 2021.  

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja
 

Jaa sivu