Kaupunginhallitus käsitteli Vaaranlammen kouluhanketta ja talousarviovalmistelua

Julkaistu 12.9.2022 17:45

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 12.9.2022. Käsittelyssä oli muun muassa Vaaranlammen kouluhanke, talousasioita ja tilajaoston esittelijän valinta. Kaupunginhallitus sai myös tiedoksi sosiaaliasiamiehen ja potilasasiamiehen raportit. 

Kaupunginhallitus käsitteli Vaaranlammen kouluhanketta. Kaupunginhallitus päätti 29.8.2022 siirtää valtuuston päätettäväksi periaatteet Vaaranlammen monitoimitalon toteuttamisesta. Kaupunginhallitus täsmentää esitystään valtuustolle siten, että hanke voidaan toteuttaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy -konsernin kanssa, jollei lainsäädäntö muodosta toteutukselle estettä. Vaihtoehtoisesti kaupunginhallitus voi päättää hankkeen toteuttamisesta esimerkiksi omana toimintana tai vuokramallilla.  

“Kaupunginhallituksen lähtökohtana on, että alun perin asetetussa tavoitteessa pysytään ja että koulutyö uusissa tiloissa voisi alkaa vuoden 2025 alussa”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila.  

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle aikataulutavoitteen, jonka mukaan Vaaranlammen monitoimitalo otetaan käyttöön tammikuussa 2025. 

Talousarvion 2023 valmisteluaikataulu siirtyy 

Kaupunginhallitus hyväksyi myös muutoksen talousarvion valmisteluaikatauluun. Sen mukaan toimielinten tulee valmistella talousarvioesityksensä 31.10.2022 mennessä eli kuukautta myöhemmin. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistetaan ja esitellään kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle 14.11.2022. Aikataulumuutos mahdollistaa sen, että hyvinvointialuemuutoksen vaikutukset voidaan huomioida talousarviossa tarkemmin. Lisäksi siirtämistä puoltaa se, että talousarvion lopulliseen rakenteeseen vaikuttavien hallintosäännön ja organisaatiorakenteen päivittämiseen liittyvä valmistelu ovat vielä kesken ja kaupungin merkittäviin tuloeriin liittyvät laskelmat päivitetään vasta syyskuun lopussa.

Tilajaoston esittelijäksi valittiin esityksen mukaan henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä. Tilajaosto vastaa kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista rakennuksista ja toimitiloista sekä niiden rakennuttamisesta, ylläpidosta, peruskorjauksesta ja vuokrauksesta eri toimintojen käyttöön sekä tilojen terveellisyydesta ja turvallisuudesta. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja

Jaa sivu