Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsitteli ensi vuoden talousarvioesitystä: tuloveroprosentin korotusesityksestä äänestettiin
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli ensi vuoden talousarvioesitystä: tuloveroprosentin korotusesityksestä äänestettiin

31.10.2018 17:01

Jätkänkynttilä Rovaniemellä

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli 31.10. kaupunginjohtaja Esko Lotvosen esitystä vuoden 2019 talousarvioksi ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion ja -suunnitelman pääosin esitetyn mukaisesti, mutta teki muun muassa joitakin investointeja koskevia ja pienempiä muutosesityksiä kaupunginvaltuustolle.

- Talousarvioprosessi on ollut tänä vuonna erityisen haastava. Kaupunginhallituksessa talousarviota käsiteltiin hyvässä ja arvostavassa hengessä, mutta pääsimme käymään myös tiukkaa keskustelua. Seuraavaksi aloitetaan kaupungin toiminnan ja talouden uudistusohjelman valmistelu. Kokouksessa talousarvioon tehtiin useita pieniä muutosesityksiä, joista suuri osa pohjautuu valtuustosopimuksen kirjauksiin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin nykyisen kunnallisveroprosentin korottamisen 0,5 prosenttiyksiköllä 21,5 prosenttiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Valtuustolle esitettävä korotus toisi kaupungille lisätuloja ensi vuonna noin 5,5 miljoonaa euroa.

Tuloveroprosentin pitämistä ennallaan 21 prosentissa esitti kokouksessa Juhani Juuruspolvi (kok.). Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys tuli päätökseksi äänin 6-5. Tuloveroprosentin korottamista kannattivat Anja Joensuu (kesk.), Heikki Luiro (kesk.), Liisa Ansala (kesk.), Terhi Heikkilä (sd.), Harri Rapo (sd.) ja Esko-Juhani Tennilä. Veroprosentin pitämistä ennallaan kannattivat Juhani Juuruspolvi (kok.), Sanna Karhu (kesk.), Sara Tuisku (kok.), Matti Henttunen (kok.) ja Kalervo Björkbacka (ps.).

- Kaupunginhallituksen päätöksenteko veroprosentin suhteen ei ollut helppoa. Sekä korotuksen puolesta että sitä vastaan oli useita hyviä argumentteja. Esille nousi huoli kasvavasta palvelutarpeesta ja palveluiden rahoittamisesta. Toisaalta heräsi huoli kaupungin elinvoimaisuudesta, houkuttelevuudesta ja korotuksen vaikutuksista asukkaiden kukkaroon. Mahdollinen veronkorotus ei saa olla pois toiminnan uudistamisesta ja säästöjen valmistelusta, koska talous ei veronkorotuksenkaan jälkeen ole vielä tasapainossa. Tällä esityksellä päätöksenteko etenee nyt sitten valtuuston käsiin, Liisa Ansala sanoo.

Kaupunginhallitus siirtäisi vuodella Ounasvaaran uimahalli-investointia

Kaupunginhallitus esittää, että Ounasvaaran uimahallin rakentaminen siirretään alkavaksi vuonna 2020. Uimahallin jatkosuunnitteluun kaupunginhallitus esittää ensi vuodelle 900 000 euroa. Määräraha käytetään muun muassa rakennuttamistehtäviin, tutkimuksiin ja mittauksiin, rakenne- ja toteutussuunnitteluun ja rakentamisen valmisteluun. Kaupunginjohtaja esitti, että uuden uimahallin rakentaminen olisi aloitettu jo ensi vuonna. Kaupunginhallitus esittää lisäksi, että Vesihiisi-uimahallin tehostetulle vuosikorjaukselle varataan ensi vuodelle 870 000 euroa ja vuoden 2020 määrärahasta päätetään ensi vuonna talousarvion yhteydessä.

 - Uimahalliin liittyvässä päätöksenteossa haluttiin kunnioittaa valtuustosopimuksen sisältöä. Ounasvaaran uimahallihanke alkaa vuonna 2020. Ensi vuoden aikana hankkeen osalta keskitytään kustannusarvioiden laskentaan. Kaupunginhallituksen tahto on, että suunnittelussa tähdätään kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja investointikustannusten pysymiseen suunnitellulla tasolla. Vesihiiden käyttöä jatketaan ja sen osalta toteutetaan hieman laajempia vuosikorjauksia, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.

Kaupunginhallitus esittää myös muun muassa, että nelostien ylittävän Ruokasenkadun sillan rakentaminen siirrettäisiin vuodelle 2021. Alunperin noin investointia oli suunniteltu vuodelle 2020. Ruokasenkadun sillan osalta kaupunginhallitus haluaa vielä perehtyä hankkeen tarpeellisuuteen ja perusteluihin, ja näin ollen hankkeen lykkäys eteenpäin katsottiin tarpeelliseksi.  

Kaupunginhallitus esittää lisäksi muun muassa, että kaupunki kiinnittäisi enemmän huomiota hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja loisi tätä varten oman toimenpideohjelman.

Valtuusto käsittelee talousarviota ja -suunnitelmaa 12.11. Talousarvioon sisältyvä talouden ja toiminnan uudistussuunnitelma on tarkoitus tuoda valtuuston käsiteltäväksi helmikuussa 2019.

Aiempi tiedote (kaupunginjohtaja esitys 22.10.): https://tinyurl.com/y85ndzwo