Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsitteli: kansalaisopistojen yhdistyminen, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku ja kaupunginjohtajan rekrytoinnin eteneminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: kansalaisopistojen yhdistyminen, harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku ja kaupunginjohtajan rekrytoinnin eteneminen

19.8.2019 17:50

Oppilaitosrakennus ulkoa päin kuvattuna. Parkkipaikalla autoja.Kaupungin toimielimet kokoontuvat Keltakankaan väistötiloissa.

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan, että kaupunginjohtajan rekrytointiprosessissa käytettävän asiantuntijapalvelun hankinnasta käynnistetään neuvottelut MercuriUrvalin kanssa. Konsulttisopimuksen sisällöstä päätetään erikseen.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen jää eläkkeelle ensi vuonna, minkä vuoksi kaupunginjohtajan virka on tarkoitus julistaa haettavaksi tänä syksynä. Valtuusto käsittelee Lotvosen eronpyyntöä 9.9. Tavoitteena on, että valtuusto valitsisi uuden kaupunginjohtajan joulukuussa 2019.

- Kaupunginhallitus päättää vielä monista kaupunginjohtajavalinnan yksityistyiskohdista, kuten työsuhteen ehdoista, haastattelutyöryhmästä ja hakukuulutuksesta. Näitä asioita käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 2.9., kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala kertoo.

Kaupunki hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hakee kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Haettava summa on kolme miljoonaa euroa vuonna 2019.

Lain mukaan kunnan valtionosuutta voidaan harkinnanvaraisesti korottaa tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Korotuksen ehtona on, että kunnassa on tehty suunnitelma talouden tasapainottamiseksi. Rovaniemen kaupungissa on käynnissä toiminnan ja talouden uudistamisohjelman toimeenpano sekä vuoden 2019 talousarvion ja organisaatiouudistuksen valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut.

Kansalaisopistojen yhdistyminen eteenpäin

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Rovaniemen kaupunki luopuu kansalaisopisto-opetuksen järjestämisluvasta 1.1.2020 alkaen, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Rovalan kansalaisopistolle myös ne valtionosuudet, jotka aiemmin on myönnetty Rovaniemen kaupungin kansalaisopistolle. Tavoitteena on, että Rovala järjestää jatkossa kansalaisopistopalvelut koko kaupungin alueella.

Työllisyyden edistämistä kehitetään

Osana kaupungin toiminnan ja talouden uudistamisohjelmaa Rovaniemellä on selvitetty myös työllisyyspalveluiden ja työllistymistä edistävän toiminnan uudelleenorganisointia.

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että työllisyyden hoito liitetään entistä vahvemmin osaksi kaupungin elinvoimapalveluita ja että ostopalveluiden osalta siirrytään osittain monituottajuusmalliin vuoden 2020 aikana.

Kaupunki käyttää etuosto-oikeuttaan 156 hehtaarin määräalalle

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki käyttää lain mukaista etuosto-oikeuttaan noin 156 hehtaarin määräalan kaupassa. Määräala sijaitsee kaupungille merkittävän Napapiirin asemakaavoitetun matkailualueen yhteydessä ja keskeisesti matkailua palvelevien reittien alueella.

Hannu Ovaskainen (kesk.) esitti Esko-Juhani Tennilän (vas.) kannattamana, ettei kaupunki käyttäisi etuosto-oikeutta kaupassa. Päätös syntyi kaupunginhallituksessa äänin 7-2 (1 tyhjää).