Kaupunginhallitus käsitteli talouden suunnittelua ja päätti perustaa teknisen toimialajohtajan viran

Julkaistu 28.8.2023 18:30

kaupunginhallitus.jpg
Kaupunginhallituksen pöydällä oli 28.8.2023 muun muassa talouteen ja toimialan johtamiseen liittyviä asioita. 

Kaupungin talous tasapainoon neljän vuoden aikana

Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion laadintaohjeen, joka sisältää määrärahakehykset talousarvion suunnitelmakaudelle 2024–2027. Määrärahakehyksen periaattena on, että kaupungin talouden tasapaino saavutetaan seuraavan neljän vuoden aikana. 

Rovaniemen peruskaupungin vuoden 2024 määrärahakehys on 175,4 miljoonaa euroa. Kehys tarkoittaa sitä, että peruskaupungin toimintakatteen tulee vuonna 2024 laskea noin 1,6 prosenttia vuoden 2023 muutetusta talousarviosta. Tämä edellyttää kaupungilta säästöjä, jotka huomioidaan talousarvion laadinnassa syksyn 2023 aikana. 

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että investointien ja käyttötalouden kehys ei voi kasvaa. Käyttötalousmenoja lisäävistä menoista ja palvelujen laajentamisesta pidättäydytään. Toimialat ja -elimet esittävät koko suunnitelmakaudelle omaa toimintaa koskevia tasapainottamistoimenpiteitä yhteisesti linjattujen toimenpiteiden lisäksi.

Kaupunki haluaa osallistaa myös kuntalaisia ja henkilöstöä kaupungin talouden suunnitteluun keräämällä ideoita ja ehdotuksia tasapainottamistoimenpiteistä. Kaupunki tiedottaa tästä erikseen. 

Toimialajohtajan virka avoimeen hakuun 

Kaupunginhallitus päätti perustaa teknisen palvelujen toimialajohtajan viran ja laittaa sen avoimeen hakuun. Tekninen toimiala on kaupungin talouden hallinnan kannalta merkittävässä roolissa. Sujuvien lupapalveluiden ja kaupungin infrastuktuurin sekä maankäytön ja kaavoituksen kehittäminen vaatii johtamisresurssia toimialatasolle. 

Kaupunginhallitus vahvisti viran kelpoisuusehdoiksi soveltuvan teknisen alan ylemmän korkeakoulututkinnon ja suomen kielen erinomaisen kirjallisen ja suullisen taidon.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän esityksen mukaisesti määrätä teknisten palvelujen toimialajohtajan avointa virkaa hoitamaan lautakunnan esittelijänä toimivan kaupungingeodeetti Pertti Onkalon siihen saakka, kun toimialajohtajan virka on täytetty avoimen haun kautta. 

Taustalla on 1.9.2023 voimaan tuleva organisaatiouudistus, jossa entinen elinvoimapalveluiden toimiala jakautuu kahteen toimialaan, elinvoimapalveluihin ja teknisiin palveluihin.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla).