Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion – etenee valtuustoon

Julkaistu 3.11.2021 17:18

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 3.11. käsittelemään kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaksi.

Tähän tiedotteeseen on koottu poimintoja kaupunginhallituksen tekemistä muutoksista kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Kaikki muutosesitykset löytyvät kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan lähitunteina. Seuraavaksi kaupunginhallituksen talousarvioesitys etenee valtuustoon, joka käsittele talousarviota 15.11.2021.

Ruokasenkadun sillan ja uimahallin määrärahat poistettiin – hankkeet arvioidaan uudelleen suunnitelmakaudella

Kaupunginhallitus äänesti Ruokasenkadun siltainvestoinnista. Riku Tapio (kesk.) esitti, että Ruokasenkadun sillan määrärahat poistetaan talousarviosta ja silta arvioidaan uudelleen osana laajempaa Nelostien kattamiseen liittyvää suunnitelmaa taloussuunnitelmakaudella. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen äänin 8–3. 

Riku Tapio esitti, että Ounasvaaran uimahalli-investointi poistetaan talousarviosta ja uimahallihanke arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmakaudella. Esitys hyväksyttiin äänin 8–3. 

Hallitus esittää lisämäärärahaa oppimateriaaleihin

Hallituksen yksimielisesti esittämät käyttötalouteen liittyvät muutokset olivat suhteellisen pieniä. Kaupunginhallitus päätti osoittaa perusopetuksen oppimateriaaleihin 200 000 euroa lisämäärärahaa vuodelle 2022 opetuksen tason ja opetusmateriaalien riittävyyden turvaamiseksi. Nämä kustannukset katetaan kaupunginhallituksen toimintamenoista. 

Kaupunginhallitus esittää, että Angry Birds -puiston ja Vanhan torin leikkipuiston saniteettitilojen toteuttamismahdollisuudet ja Konttisen kesäteatterin kattamismahdollisuus selvitetään vuonna 2022. 

Kaupunginhallitus esittää, että lastenkoti sekä Vaaranlammen ja Häkinvaaran kouluhankkeet poistetaan investointiosion vuokramallikohteista. Häkinvaaran kouluinvestointi arvioidaan uudelleen, ja lastenkodin sekä Vaaranlammen koulun toteuttamistapa arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Suun terveydenhuollon palveluiden riittävyys esitetään varmistettavaksi hoitoyksiköiden pitkäjänteisillä tilaratkaisuilla. Palveluasumisen paikkojen riittävyys turvataan vuokraamalla lisätilat Muurolan sairaalan tiloista vuoden 2022 loppuun saakka.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Rovaniemen kaupunki perustaa harjoittelu- ja kesätyöpoolin pitovoiman lisäämiseksi. 

Äänestyksiä ilmasto- ja ympäristöasioista sekä maahanmuuttajien kotouttamisesta

Hallitus äänesti Miikka Keräsen (vihr.) muutosesityksestä, jonka mukaan Rovaniemellä ottaisiin käyttöön SYKE- ja Hiilineutraali Suomi -hankkeen laskentamenetelmät päästöjen seuraamiseen ja Rovaniemi sitoutuisi HINKU-kuntien tavoitteeseen saavuttaa 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasoon verrattuna. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen äänin 9–2. 

Henri Ramberg (vas.) esitti talousarvioon lisättävän, että kaikissa investoinneissa arvioidaan niiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Esitys hylättiin äänin 7–4.

Hallitus äänesti Sara Seppäsen (ps.) muutosesityksestä, jonka mukaan kotoutettavien maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumista tehostetaan ja mittarina voidaan käyttää kotoutettavien työllisyysastetta. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen äänin 7–4. 

Miikka Keränen (vihr.) teki muutosesityksen, jonka mukaan Rovaniemi sitoutuisi tarjoamaan osatyökykyisille joustavia tapoja toimia työelämässä sekä edistämään maahanmuuttajien integroitumista ja työllistymistä eri tehtäviin. Esitys hylättiin äänin 7–4.

Kaupunginhallitus haluaa edistää kestävää kehitystä ja luontomatkailua

Kaupunginhallitus esittää kestävän kehityksen budjetoinnin mahdollisuuksien selvittämistä ja energiapoliittisen ohjelman laatimista suunnittelukaudella. Energiapoliittisessa ohjelmassa huomioidaan monipuoliset ja tehokkaat energiantuotannon mahdollisuudet. Lisäksi hallitus esittää, että kaupunki selvittää ulkopuolisen rahoituksen saamista vihreään siirtymään sekä ilmasto- ja ympäristötoimiin liittyen.

Kaupunginhallitus päätti esittää luontomatkailun kehittämistä Rovaniemellä muun muassa luontomatkailukohteiden kartoittamisella ja maastopyöräilyreitistön mahdollisuuksien selvittämisellä. Hallitus esittää myös hankkeen käynnistämistä Rovaniemen sivukylien ja paikallisten nähtävyyksien kautta kiertävän ulkoliikuntareitin toteuttamiseksi. Lisäksi esitetään, että sivukylien valaistujen kuntopolkujen ja latu-urien kunto kartoitetaan. 

Jaa sivu