Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion muutoksia, lainan nostoa ja Alakorkalon öljyvahinkoa

Julkaistu 7.12.2020 17:20

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 7.12.2020 käsittelemään muun muassa kuluvan vuoden taloutta, kaupungin investointeihin tarvittavaa lainaa ja Alakorkalon koulun maan puhdistamisen tilannetta. 

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2020 talousarvioon tehtävät muutokset, jotka etenevät valtuuston käsittelyyn. Valtionosuudet arvioidaan 21 miljoonaa euroa suuremmiksi ja verotulot 8,7 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin talousarviossa. Kaupungin tulos on 11 miljoonaa euroa arvioitua parempi. Syynä parempaan tulokseen ovat poikkeuksellisen suuret valtiolta saadut koronatuet. 

“Tämän vuoden ylijäämäksi arvioidaan kuusi miljoonaa euroa. Valtion tuki kunnille koronasta ylipääsemiseen on auttanut myös Rovaniemen kaupunkia. Hyvään arvioituun tulokseen ei kuitenkaan voida tuudittautua. Tulevien vuosien talousarviot tulevat sisältämään rankkojakin talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, eikä niiltä millään voida välttyä. Mutta olemme onnellisessa asemassa, että tämän vuoden osalta tilanne näyttää nyt hyvältä”, arvioi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala.

Hallitus päätti, että kaupunki ottaa 19 miljoonan euron lainan investointien rahoittamiseen. Kiinteäkorkoisen lainan maksuaika on kuusi vuotta. Kiinteällä korolla suojaudutaan koronnousulta tilanteessa, jossa korkoennusteiden laatiminen on epävarmaa muun muassa koronaepidemian vuoksi. 

Hallitus sai tilannekatsauksen Alakorkalon koulun pilaantuneen maan tilanteesta. Maa-alueen puhdistus on tarkoitus käynnistää kesällä 2021 ja työn on määrä olla valmis syyskuussa. Maan puhdistaminen edellyttää kivikoulun purkamista. Kaupunki varautuu projektiin ensi vuonna noin kahdella miljoonalla eurolla. 

Kaupunginhallitus sai myös tiedokseen ajankohtaisissa asioissa katsauksen Rovaniemen alueidenkäytön strategian päivittämisestä. Strategia ohjaa sitä, mihin ja millä tavalla kaupunki rakentaa tulevaisuudessa. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala käytti otto-oikeutta perusturvalautakunnan 28.10.2020 tekemään päätökseen, joka koski kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjaa (§127). Päätös siirtyi näin ollen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Perusturvalautakunnan päätös olisi johtanut palveluasumisen hintojen nousuun.

“Sääntökirjan muutoksen myötä palveluntuottajille olisi annettu oikeus nostaa asiakkaalta perittäviä palveluasumisen maksuja. Asiakkaan palveluasumisesta maksamien hintojen määräytyminen on monisyinen kokonaisuus ja pyydämme, että perusturvalautakunta arvioi asian uudelleen”, Liisa Ansala sanoo. 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia