Etusivu>Palvelut>Uutisointi>Rovaniemi tiedottaa>Kaupunginhallitus käsitteli: tilahallinnan järjestäminen, valitus tulva-allasasiassa, palotoimen ja ensihoidon tilojen hankesuunnittelu sekä alueteatterin yhtiöittäminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Uutisointi
Rovaniemi tiedottaa

Kaupunginhallitus käsitteli: tilahallinnan järjestäminen, valitus tulva-allasasiassa, palotoimen ja ensihoidon tilojen hankesuunnittelu sekä alueteatterin yhtiöittäminen

26.2.2018 18:45

Kaupunginhallituksen kokous

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli 26.2. tarkastuslautakunnalle toimitettavaa lausuntoa koskien kaupungin tilahallinnan järjestelyjä ja niihin liittyvää asiantuntijaraporttia. Kaupunginhallitus muutti kaupunginjohtajan esitystä joiltain osin.

Kaupunginhallitus toteaa päätöksessään, että asiantuntijaraportissa esiin tuodut korjausta vaativat asiat ovat pääosin perusteltuja ja vaativat toimenpiteitä. Koska tilaliikelaitoksen tilanne on muuttunut merkittävästi, kaupunginhallitus aloittaa valmistelut kaupunkikonsernin tilahallinnan järjestämiseksi. Tavoitteena on nostaa kaupungin rakennusten käyttöastetta ja luopua tarpeettomasta tilaomaisuudesta.

Hallitus päätti tässä vaiheessa poistaa pohjaesityksestä lausumat tilahallinnan konkreettisista järjestelyistä. Tilahallintamalliin tullaan palaamaan, kunhan keskustelut kaupungin tiloja hallinnoivien tahojen, tilaliikelaitoksen ja markkinakiinteistöjen, kanssa on käyty.

Kaupunginhallitus: Palotoimen ja ensihoidon uudet tilat suunnitteluun - nykyinen paloasema kulttuuritilaksi?


Kaupunginhallitus käsitteli uuden paloaseman hankesuunnittelua ja toteuttamista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vastata Lapin pelastuslautakunnalle kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti. Päätöksen mukaan mukaan pelastuslaitos ja sairaanhoitopiiri tilaisivat ensihoidon ja palotoimen yhteisistä toimitiloista hankesuunnitelman kaupungin omistamalta Rovaseudun markkinakiinteistöiltä. Uuden paloaseman tilaratkaisuista päättäisi tuleva maakuntahallinto. Kaupunki puolestaan käynnistää selvitykset paloaseman sijainnista ja tarvittavat toimenpiteet tontin osalta.

Lisäksi Liisa Ansala (kesk.) esitti kokouksessa, että kaupunki selvittäisi, soveltuisivatko Koskikadulla sijaitsevat nykyisen paloaseman tilat kulttuuritoimijoiden käyttöön ja tarpeisiin. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Ansalan esityksen.

Kaupunki valittaa tulva-allasasiassa

Rovaniemen kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että se pyytää korkeimmalta hallinto-oikeudelta, että se kumoaisi valtioneuvoston kielteisen päätöksen koskien Kemihaaran tulva-allasasiaa.

Kaupunginhallitus pyytää, että oikeus palauttaisi asian uudelleen valmisteltavaksi valtioneuvostoon.

Esko-Juhani Tennilä (vas.) esitti kokouksessa, että kaupunki ei valita asiassa, vaan ryhtyy välittömästi tulvasuojelutoimenpiteiden suorittamiseen. Esitystä ei kannatettu, joten kaupunginjohtajan esitys jäi kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunki hakee muutosta valtioneuvoston päätökseen, koska se kohdistuu tulvasuojelukysymyksenä sekä rovaniemeläisten että kaupungin kannalta erittäin tärkeään yleiseen etuun.

Valtioneuvosto hylkäsi 1.2. Lapin liiton hakeman poikkeuksen Natura-alueisiin Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavaan liittyen. Kaavaehdotus sisälsi aluevarauksen Kemihaaran alueelle suunnitellusta tekoaltaasta.

Vastausesitys valtuustoaloitteeseen: alueteatterin yhtiöittämisen selvittelyä jatketaan


Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös mm. valtuustoaloitetta, joka koskee alueteatteriyhdistyksen yhtiöittämisen selvittämistä. Kaupunginjohtajan vastausesitys valtuustoaloitteeseen oli, ettei yhtiöittämisellä saavutettaisi merkittävää lisäarvoa Lapin alueteatterin toimintaan ja hallintoon. Yhtiöittäminen ei olisi esityksen mukaan nyt tarpeen, koska valtionosuusjärjestelmän uudistus on kesken.

Anja Joensuu (kesk.) esitti kokouksessa, että hallitus toteaisi vastauksenaan valtuustoaloitteeseen, että valtionosuusuudistuksen keskeneräisyydestä johtuen yhtiöittämistoimenpiteisiin ei ryhdyttäisi tänä vuonna. Selvitystyötä jatkettaisiin selvittämällä osakeyhtiömallin toimintaa muissa teattereissa sekä pyytämällä asiantuntijaselvitys yhtiöittämisen toiminnallisista hyödyistä. Asia tuotaisiin uudestaan kaupunginhallituksen päätettäväksi valtionosuusuudistuksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti äänin 7-2 hyväksyä Joensuun muutosesityksen. Muutosesitystä kannattivat Anja Joensuu (kesk.), Liisa Ansala (kesk.), Juhani Juuruspolvi (kok.), Sara Tuisku (kok.), Matti Henttunen (kok.), Kalervo Björkbacka (ps.) ja Esko Juhani Tennilä (vas.). Kaupunginjohtajan pohjaesitystä kannattivat Terhi Suoraniemi (sd.) ja Harri Rapo (sd.). Sanna Karhu (kesk.) ja Hannu Ovaskainen (kesk.) olivat poissa asian käsittelystä esteellisyyden vuoksi.

Selvityksen Lapin alueteatteriyhdistyksen yhtiöittämisestä teki kaupungille tilintarkastusyhteisö KPMG.

Lisätiedot:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala(at)rovaniemi.fi, p. 044 5777 514
kaupunginjohtaja Esko Lotvonen, esko.lotvonen(at)rovaniemi.fi, p. 0400 231 096