Kaupunginhallitus käsitteli tilinpäätöksen ja alueidenkäytön linjaukset – etenevät valtuustoon

Julkaistu 28.3.2022 16:09

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 28.3. osaltaan vuoden 2021 tilinpäätöksen. 

Rovaniemen kaupungin tilikauden ylijäämä oli 12,6 miljoonaa euroa. Tulokseen vaikuttivat erityisesti Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palautukset sekä edellisvuoden tapaan valtion korona-avustukset. 

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutosesityksen, jonka mukaan vahinkorahastoa puretaan Alakorkalon koulun pilaantuneen maan puhdistamiseen liittyvien kulujen kattamisen eli 1,1 miljoonan euron verran. 

Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi, että henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi ja henkilöstön kiittämiseksi korona-aikana tehdystä työstä valmistellaan esitys henkilöstön hyvinvointiedun korottamisesta. Hallitus edellyttää tilinpäätökseen myös tarkennuksia muun muassa käytöstä poistuvien rakennuksia poistoista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Hyvinvointilautakunnalta pyydetään vielä selvityksiä hoitoonpääsyyn liittyvistä kysymyksistä sekä koronatyöhön käytetyistä resursseista. 

"Kaupunginhallitus kiittää kaupungin henkilöstöä ja johtavia viranhaltijoita hyvästä työstä ja tuloksesta. Korona-aika on vaatinut meiltä kaikilta paljon, mutta olemme yhdessä onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla", sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Tilinpäätös lähetetään tilintarkastettavaksi, ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan myös vuoden 2021 henkilöstöraportin. Raportti käsitellään valtuuston kokouksessa tilinpäätöksen yhteydessä. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 laski 42,6 vuoteen (2020 oli 45,9 vuotta). Henkilöstökulut kasvoivat 146,6 miljoonasta eurosta 156,5 miljoonaan euroon. Sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden laski 14,5 päivään (15,3 päivää vuonna 2020). 

Kaupunginhallitus käsitteli alueidenkäytön linjauksia, joita se esittää valtuustolle hyväksyttäväksi. Alueidenkäytön linjaukset ohjaavat sitä, mihin ja millä tavalla kaupunki rakentaa tulevaisuudessa. Aiempiin päivityksiin verrattuna on tarkasteltu erityisesti Rovaniemen potentiaalisia kasvusuuntia ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ydinkeskustassa ja sen lähialueilla, jotka ovat kehittyneet viime vuosina vahvasti. Päivitykseen on tehty lisäosana Rovaniemen kylien kehityspotentiaaliselvitys, jossa arvioidaan kylien kehityspotentiaalia sekä määritellään kylien kehittymisstrategia. Kaupunginhallitus päätti toukokuussa 2021 lähettää asian uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisuudessa huomioidaan myös Rovaniemen kyläalueet. 

Henri Ramberg (vas.) esitti, että kaupunginhallitus hyväksyy alueidenkäytön linjaukset sillä muutoksella, että Pöyliövaara poistetaan potentiaalisena uutena asumisen alueena aineistoista kokonaisuudessaan. Esitys kaatui äänestyksessä äänin 8–2 (1 poissa). 

Raija Kerätär (kesk.) on pyytänyt eroa kaupunginhallituksesta 12.4. alkaen. Syynä eronpyyntöön ovat luottamushenkilötehtävät Lapin hyvinvointialueen valtuustossa ja hallituksessa. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Kerättärelle eron ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan sivuillamme maanantaina 28.3.2022.
 

Jaa sivu