Kaupunginhallitus käsitteli viimeisen vanhan kuntamallin mukaisen tilinpäätöksen – etenee valtuustoon

Julkaistu 27.3.2023 17:20

Jätkänkynttilä_ Kuva_Roi kaupunki Antti Kuronen.jpg

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan osaltaan vuoden 2022 tilinpäätöksen. Tilinpäätös on viimeinen, jossa mukana on vielä vanhan kuntamallin mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut.

Rovaniemen kaupungin tilikauden alijäämä oli 2,8 miljoonaa euroa. Alijäämä on noin miljoona euroa pienempi kuin alkuperäinen talousarvio. Tilinpäätöksen ennustettavuuteen ja lopputulemaan vaikuttivat monet kertaluonteiset tekijät. 

Kaupungin tilinpäätöstä paransivat muun muassa Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän aiempien vuosien kertyneiden ylijäämien palautukset. Lisäksi Lapin sairaanhoitopiiri oikaisi vuonna 2022 jäsenkuntien kuntalaskutusta.

Toimintakulujen kasvuun puolestaan vaikuttivat muun muassa ensihoidon maksutasaukset, jotka tulivat Rovaniemen maksettavaksi muiden kuntien puolesta. Toimintakuluja kasvattivat merkittävästi myös Lapin sairaanhoitopiirin perimät siirtoviivemaksut. 

Koko konsernin tilinpäätös puolestaan on noin 22,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Tilinpäätös lähetetään tilintarkastajalle, ja kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa. Timo Tolonen (ps.) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Lisätietoa tilinpäätöksestä aiemmassa tiedotteessamme: Rovaniemen kaupunginhallitus käsittelee viimeisen vanhan kuntamallin mukaisen tilinpäätöksen

Kaupunki jatkaa palveluliikennettä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös, että kaupunki vastaa vuonna 2023 edelleen ei-lakisääteisistä palvelulinjaliikenteen kuljetuksista. 

Kyseessä on Rovaniemen paikallisliikenteen linjojen lisäksi liikennöivä, kaikille avoin kutsujoukkoliikenne, jossa bussi ei liikennöi kiinteää reittiä, vaan reitti muodostuu aikatauluissa kerrottujen alueiden välille asiakkaiden tarpeiden mukaan

Lakisääteiset ikäihmisten palvelujen sekä vammaispalvelu-, sosiaalihuolto ja erityishuoltolakeihin perustuvat henkilökuljetukset ovat siirtyneet 1.1.2023 alkaen Lapin hyvinvointialueelle. 

Elinvoimatoimialan organisaatiouudistuksen valmistelu etenee

Hallitus käsitteli myös kaupungin nykyisen elinvoimatoimialaa koskevan organisaatiomuutoksen valmistelun jatkoa. Työntekijöiden kanssa on käyty valmisteluun liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, ja nykyisen toimialan alaiset lautakunnat ovat antaneet esityksestä lausuntonsa. 

Kaupunginhallitus päätti jatkaa muutoksen valmistelua siten, että kaupunginhallituksen 30.1.2023 käsittelemän neuvotteluesityksen mukaisesti elinvoimapalvelujen toimiala jaettaisiin kahdeksi toimialaksi, teknisiin palveluihin ja elinvoimapalveluihin. Ruoka- ja puhtauspalvelut siirrettäisiin kuitenkin sivistyslautakunnan alaisuuteen, jossa se on lähellä ensisijaisia asiakkaita eli kouluja ja päiväkoteja. 

Muutokset eivät johtaisi irtisanomisiin, osa-aikaistamisiin tai lomautuksiin. Myös toimielimet pysyisivät ennallaan. 

Seuraavaksi asiasta kuullaan viranhaltijoita, minkä jälkeen se tuodaan uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Organisaatiomuutos edellyttää myös muutoksia hallintosääntöön. Tavoite on, että ne tuotaisiin valtuuston käsittelyyn toukokuussa. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla). 

 

Jaa sivu