Etusivun uutislista

Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2021 talousarviota – esittää valtuustolle uimahalli-investoinnin uudelleenarvointia

Julkaistu 4.11.2020 15:20

Kaupunki äänesti muun muassa Ounasvaaran uimahallista, Ruokasenkadun sillasta ja pakolaisten vastaanottamisesta.

Jätkänkynttiläsilta iltavalaistuksessa.

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 4.11. käsittelemään kaupunginjohtajan esitystä vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelmaksi. Lisäksi asialistalla oli päihdepalvelujen siirto Lapin sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi.

Tähän tiedotteeseen on koottu poimintoja kaupunginhallituksen tekemistä muutoksista kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Kaikki muutosesitykset löytyvät kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan 4.11. arviolta noin klo 16.30. Seuraavaksi kaupunginhallituksen talousarvioesitys etenee valtuustoon, joka päättää talousarviosta 16.11.2020.

Ounasvaaran uimahallista äänestettiin


Uimahalliin liittyen tehtiin kolme muutosesitystä, joista päättäminen jaettiin kahteen erilliseen äänestykseen. Valtuusto on päättänyt vuonna 2019, että uimahallin rakentaminen alkaa vuonna 2022. Näin ollen uimahalli-investointi sisältyy talousarvioesitykseen suunnittelukaudelle 2022.  

Sanna Karhu (kesk) teki muutosesityksen, jonka mukaan “uimahalli-investointi ja operoinnin toimintamalli tulee arvioida uudelleen. Valtuusto päättää uimahallihankkeen jatkosta, investoinnista ja operointimallista yhdessä Redun kanssa vuonna 2021”. Hallitus päätyi Karhun esityksen kannalle äänin 10–0. Yksi jäsen äänesti tyhjää. 

Kaupunginhallitus äänesti myös Harri Rapon (sd) esityksestä, jonka mukaan uimahalli-investointi poistetaan talousarviokirjasta kokonaan. Äänestys päätyi Sanna Karhun esityksen hyväksi äänin 7–4. 

Hallitus esittää lisämäärärahaa useisiin kohteisiin 


Hallitus päätti Sanna Karhun (kesk) esityksestä lisätä sivistyslautakunnan määrärahoihin Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen vaatimat määrärahat. Hallitus päätyi Karhun esityksen kannalle äänin 7–4. Sivistyslautakunta päätti aiemmin lakkauttaa koulut, mutta kaupunginhallitus käytti otto-oikeutta ja päätti 2.11. kokouksessaan säilyttää koulut.  

Kaupunginhallitus päätti Sanna Karhun esityksestä myös esittää yksityisteiden kunnossapitoon 200 000 euron lisämäärärahaa. 
Tukiperhetoiminnan järjestämiseen kaupunginhallitus esittää 70 000 euroa lisää rahaa.

Kaupunginhallitus päätti niin ikään Sanna Karhun (kesk) esityksestä esittää valtuustolle, että kaupunki palauttaa kaupungin työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemiseksi tarkoitetun tyky-edun. Esityksen mukaan määrä olisi 10 euroa kuukaudessa henkilöä kohti. Kaupunginvaltuusto päätti noin vuosi sitten vuoden 2020 talousarviokäsittelyssä, että henkilöstön liikunta- ja kulttuurietua ei makseta vuonna 2020. Tätä ennen määrä oli 15 euroa kuussa per henkilö. 

Hallituksen tekemät lisäykset maksavat noin 3 miljoonaa suunnittelukautena

 

Hallituksen muutosesityksistä koituva lisämäärärahan tarve vuodelle 2021 on 744 000 euroa ja vuosille 2022–2023 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus esittää, että lisäkulut katetaan omaisuuserien myynnillä ja Rovaseudun Markkinakiinteistöjen tuloutuksella. 

Hallitus teki talousarviokirjaan lisäyksen, jonka mukaan “Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n tavoitteena on tulouttaa kaupungille osinkoja vuonna 2021 250 000 euroa ja 500 000 euroa vuosittain suunnittelukauden vuosina 2022 ja 2023, jos alaskirjaukset, tulos ja tase antavat tähän mahdollisuuden”. 

Äänestys Ruokasenkadun sillasta, Lapinrinteen päiväkodista ja pakolaisistaHallitus äänesti Ruokasenkadun siltainvestoinnista. Sanna Karhu (kesk) esitti, että jos kaupunki ei saa hakemaansa avustusta sillan rakentamiseen, sillan rakentamista lykätään aiotusta. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen äänin 6–5. 

Kaupunginhallitus äänesti myös Kalervo Björkbackan (ps) esityksestä, jonka mukaan kaupunki ei ottaisi vastaan lainkaan pakolaisia tai myönteisen luvan saaneita turvapaikanhakijoita vuosina 2021–2023. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen äänin 9-2. 

Kaupunginhallitus äänesti myös Harri Rapon (sd) esityksestä lisätä vaadittavat määrärahat Lapinrinteen päiväkodin pitämiseen kunnallisena päiväkotina. Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen äänin 8-3. 

Hallitus hyväksyi päihdepalvelujen siirron kaupungille


Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen, että A-klinikan palvelut siirretään Lapin sairaanhoitopiiriltä takaisin kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2021 alkaen ja antaa vastauksen sairaanhoitopiirille. 

Lisäksi Rovalan Setlementti ry:n ylläpitämän Lapin Nuorisoasema Rompun palvelut siirtyvät kaupungille jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti. Romppu tuottaa päihdehuollon hoito- ja kuntoutuspalveluita alle 25-vuotiaille.

Päihdepalvelujen kokoamisen tarkoituksena on parantaa palvelujen saatavuutta. 

Jaa sivu