Kaupunginhallitus keskusteli toimintakyvystään, vihreää valoa Sierilän kaavalle

Julkaistu 15.3.2021 14:46

(uutista päivitetty 15.3. klo 17.53)
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 15.3.2021 käsittelemään muun muassa Sierilän vesivoimalaitosalueen kaavaa, Ounaspaviljongin pelikenttiä, hallituksen toimintakykyä liittyen kaupunginjohtajasta tehtyyn tutkintapyyntöön sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajan eronpyyntöä. Alla tiivistelmiä kokouksen sisällöstä. 

 

Valmisteilla varoitus tutkintapyynnön tehneille, päätös myöhemmin

Kaupunginhallitus keskusteli toimintakyvystään liittyen tutkintapyyntöön, joka koski kaupunginjohtajan päätöstä sijoitusvarojen kotiuttamisesta. Poliisi ei aloittanut asiasta esitutkintaa. Tutkintapyynnön allekirjoitti kaksi kaupunginhallituksen jäsentä ja yksi varajäsen. 

Kaupunginhallitus ryhtyy valmistelemaan kirjallisen varoituksen antamista tutkintapyynnön allekirjoittaneille epäasiallisesta käytöksestä luottamustoimessa. Varoituksella ei ole kuntalaissa virallista roolia. Ennen varoituksen antamista henkilöille varataan mahdollisuus tulla kuulluksi. Kuuleminen järjestetään tällä viikolla. Kaupunginhallitus ei ollut varoituksen antamisesta yksimielinen. Päätös varoituksen antamisesta tehdään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. 
 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa keskustelusta seuraavaa: 

"Kaupunginjohtajan päätöksestä tehty tutkintapyyntö on ollut vakava asia. Kaupunginhallituksen jäsenet toimivat virkavastuullaan ja olemme yhdessä katsoneet, että tutkintapyynnön tekeminen on ollut asiattomasti menetelty. Tämä on erittäin paheksuttavaa toimintaa luottamushenkilöiltä. Lisäksi vaalikausi on päättymässä piakkoin. Tutkintapyynnön tekijät eivät ole pyytäneet eroa luottamustoimistaan. Olemme punninneet kaupunginhallituksessa asiaa ja tulimme siihen tulokseen, että kaupungin paras toimintakyky taataan tällä varoitusmenettelyllä. Kaikki voimavarat tulisi käyttää pandemian, talouden ja palveluiden hoitoon.

Pidän todennäköisenä, että on valtuustoryhmiä, jotka tulevat esittämään aloitteella tilapäisen valiokunnan perustamista. Aloitteen tulee ensin allekirjoittaa neljäsosa valtuutetuista, jotta se etenisi valtuuston käsiteltäväksi. Lisäksi aloitteen tulee saada taakseen yli puolet valtuuston jäsenistä, jotta aloite hyväksyttäisiin ja tilapäinen valiokunta perustettaisiin. En pidä aloitteen läpimenoa todennäköisenä.

Kaupunginjohtaja nauttii koko kaupunginhallituksen täyttä luottamusta.

Nyt pyydän kaikilta luottamushenkilöiltä ja kuntalaisilta että lasketaan vaalikierroksia ja ollaan huomaavaisia toisiamme kohtaan. Ei ole kenenkään etu, että tilanne kaupungin johdossa kärjistyisi tai kriisiytyisi."

Ounaspaviljongin mailapelikentille hyväksyntä

Kaupunginhallitus päätti vuokrata 750 neliömetrin suuruisen alueen Ounaspaviljongilta yrittäjälle padel-mailapelikenttien rakentamista varten. Maarit Simoska (kesk) esitti, että tämän lisäksi kaupunginhallitus päättää tarjota seuroille erilaisia vaihtoehtoja 1.9.2021 mennessä padel-kentiksi yhdenvertaisilla ehdoilla. Kaupunginhallitus hyväksyi lisäesityksen yksimielisesti. 

Erityisryhmien palveluasumiseen tontti Vennivaaran Rakkakiventieltä

Kaupunginhallitus päätti varata tontin Rakkakiventieltä Vennivaarasta erityisryhmien ryhmäkotia, asuntolaa ja rivitaloa varten. Tontti on asemakaavoituksen yhteydessä suunniteltu alueen päiväkotia varten, mutta päiväkoti on rakennettu Kimalaisentielle eikä kaupungilla ole tarvetta tontille. Erityisryhmien palveluasumisen hanke vaatii poikkeamisen voimassa olevasta asemakaavasta, joten kaupunki käynnistää kaavan käyttötarkoituksen muutoksen Vennivaaran asemakaavamuutoksen yhteydessä. 

Kiinteistöyhtiö, jolle tontti nyt varattiin, halusi aiemmin rakentaa edellä mainitut palveluasumisen rakennukset Vennivaaraan Aarrekujalle. Aarrekujan tontit on kaavassa osoitettu asuinrivitalotonteiksi. Kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 äänestyksen jälkeen, ettei se myönnä yhtiölle poikkeamislupaa kaavasta. Rakkakiventien tontti korvaa Aarrekujan tontin palveluasumishankkeen toteuttamiseksi. 

Sierilän voimalaitosalueen ja keskustan Valtakadun kaavaehdotukset nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa Sierilän voimalaitosalueen sekä keskustan Valtakadun ja Ruokasenkadun kulman asemakaavaehdotukset julkisesti nähtäville. Asiakirjojen nähtävillä olon aikana osallisilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksista kirjallisia muistutuksia. Asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen esityksestä.
Sierilän voimalaitosalueen kaavan tarkoituksena on rakentaa Sierilään vesivoimalaitos. 

Kaupunginhallitus päätti, että Rovaniemen keskustan Valtakadun ja Ruokasenkadun kulman korttelin 21 (tontti 11) asemakaavaa ryhdytään muuttamaan. Kaavaluonnoksen perusteella tontille tulisi kolme kuusikerroksista rakennusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kaupunki kilpailuttaa monitoimi- ja tulostuslaitteiden palvelut itse

Kaupunginhallitus torjui kaupunginjohtajan esityksen, että Rovaniemen kaupunki liittyisi Hansel Oy:n puitesopimukseen monitoimi- ja tulostuslaitteiden palveluista. Hansel on julkishallinnon yhteishankintayksikkö, joka aikoo kilpailuttaa kyseiset palvelut vuosille 2021–2023. Puitejärjestely kattaa esimerkiksi monitoimilaitteet, verkkotulostimet, näihin liittyvät asennus- ja huoltopalvelut, turvatulostus- ja tulostuksenhallintaratkaisut sekä asiantuntijapalvelut. 

Kaupunginjohtajan esityksessä todettiin muun muassa, että jos kaupunki ryhtyy kilpailutukseen itse, tulostuskustannukset voivat nousta huomattavasti ja työläs kilpailutus syö huomattavasti kaupungin resursseja. 

Kaupunginhallitus päätti silti yksimielisesti, että Hannu Ovaskaisen (kesk) tekemän muutosesityksen mukaisesti kaupunki kilpailuttaa palvelut itse. Tätä ennen kaupunki tekee kopiointikartoituksen, jolla selvitetään eri yksiköiden kopiointimäärät ja laitetarpeet. Tarkoituksena on huomioida hankinnassa paremmin paikalliset yrittäjät.

Liisa Ansalan eronpyyntö valtuustoon 

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginvaltuuston jäsenyydestä ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen. Kaupunginvaltuusto päättää, toimiiko tuleva puheenjohtaja osa- vai kokoaikaisena luottamushenkilönä. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 22.3.2021. Ansala on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtajana 1.1.2017 alkaen. Hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.6. alkaen. 

Haluan kiittää kaikkia kaupungin luottamushenkilöitä mahdollisuudesta toimia kokoaikaisena kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Siirtyessäni toisen työnantajan palvelukseen pidän kesälomani ennen uuden työni alkua. Tästä syystä pyydän eroa jo 1.5. alkaen. Asiaan ei liity mitään dramatiikkaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala toteaa.


 

Jaa sivu