Kaupunginhallitus kokoontui – Venetielle talviuintipaikka, vakuutuksista säästöjä

Julkaistu 23.11.2020 17:06

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 23.11. käsittelemään muun muassa talviuintipaikkaan liittyvää vuokrasopimusta.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki vuokraa Ounasvaaran Latu ry:lle noin 3000 neliön tontin Suutarinkorvan sillan kupeesta Venetieltä 30 vuodeksi. Vuokrasopimus mahdollistaa pysyvän talviuintipaikan kehittämisen. Yhdistyksen aikomuksena on rakentaa tontille rakennus, joka toimii muun muassa talviuimarien tukikohtana. Tontin rakentamisvelvollisuus on 30 prosenttia kaavan rakennusoikeudesta. 

Kaupunginhallitus käsitteli myös kaupungin vakuutuksia. Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu, ja edullisimman tarjouksen jätti If Vahinkovakuutusyhtiö Oyj, Suomen sivuliike. Hallitus hyväksyi, että kaupunki hankkii vakuutukset ensi vuoden alusta tältä yhtiöltä. Kilpailutuksen myötä kaupungin vakuutusturva laajenee ja säästöjä syntyy 400000 euroa vuodessa.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen talouden kuukausikatsauksen.

 

Kaupunginhallitus käsitteli rakentamisen poikkeuslupia


Kaupunginhallitus lähetti yksimielisesti uudelleen valmisteluun esityksen, joka koski rakentamiseen haettua poikkeuslupaa. Yksityishenkilö haki lupaa rakentaa asuinrakennuksen ja autotallin Saarenkylään Tähkäpolulle. Alue sijaitsee junaradan ja Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Kaupunginhallitus oli aiemmin päättänyt, ettei poikkeamislupaa myönnetä. Tämän jälkeen hakija oli hakenut asemakaavan ja tonttijaon muutosta, ja kaupungin elinvoimalautakunta päätti, ettei muutokseen ryhdytä. 

Kaavoitus ei puoltanut poikkeusluvan myöntämistä tälläkään kertaa. Sen mukaan alueen soveltuvuus asuinrakentamiseen tulisi selvittää asemakaavalla, jolloin saataisiin myös varmuus raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista. Kaupunginhallitus päätti, että luvan hakijan tulee selvittää tontin melu- ja tärinätaso, jonka jälkeen asia käsitellään uudelleen. 

Toisesta poikkeuslupa-asiasta hallitus äänesti. Hakija haki poikkeamislupaa asemakaavasta, jotta voisi rakentaa kaupungilta vuokraamilleen tonteille yksikerroksisen mielenterveyskuntoutujien ryhmäkodin, asuntolan ja rivitalon. Tontit sijaitsevat Vennivaarassa Aarrekujalla, ja ne on kaavassa osoitettu asuinrivitalotonteiksi. 
Kaupunginjohtaja esitti, ettei poikkeuslupaa myönnettäisi. Hannu Ovaskainen (kesk) teki vastaesityksen. Kaupunginhallitus äänesti asiasta, ja tulos oli 5–5. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, joten vastaesitys hylättiin ja poikkeuslupaa ei myönnetty.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa myöhemmin kaupungin verkkosivuilla.
 

Jaa sivu