Kaupunginhallitus kokoontui: Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava osayleiskaavamuutos etenee

Julkaistu 20.3.2023 18:05

Häkinvaara1 kopio.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan maanantaina 20.3.2023 muun muassa osayleiskaavamuutosta Häkinvaaran alueelle. 

Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavan tarkoitus on mahdollistaa päiväkodin rakentaminen alueelle. Häkinvaara sijaitsee valtatie 4:n varressa, keskustasta noin 10 kilometriä lounaaseen Hirvaan kylän pohjoisreunalla.

Osayleiskaavamuutoksen taustalla on sivistyslautakunnan päätös, jonka mukaan Valajaskoskentien läheisyyteen rakennetaan koulu ja päiväkoti. Kaupunki on myöhemmin päättänyt edistää hankkeita erikseen siten, että päiväkoti saadaan alueelle mahdollisimman pian varhaiskasvatuksen akuutimman palvelutarpeen vuoksi. 

Osayleiskaavan edellisessä vaiheessa muutosluonnoksessa alueelle varattiin julkisten palvelujen ja hallinnon alue Hirvaan monitoimitalolle, lähipalvelujen alue sekä 120 rakennuspaikkaa pientaloille.

Ely-keskuksen edellyttämän luontoselvityksen perusteella kaavaehdotuksesta on poistettu 18 pientalopaikkaa luonnonympäristön kannalta arimmilta alueilta. Pientalojen rakennuspaikkoja on muutosehdotuksessa nyt 102. 

Luonnoksessa monitoimitalolle varattua aluetta on hieman laajennettu. Rakennusoikeutta alueelle osoitettaisiin noin 7000 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaisi sen, että koulurakennus voidaan rakentaa myöhemmin. Kaavaehdotukseen on vastaavasti pienennetty lähipalvelujen aluetta hieman. 

Kaksi uutta eduskuntavaalien laitosäänestyspaikkaa – ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona

Kaupunginhallitus päätti lisätä kaksi laitosta eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestyspaikoiksi: Nonna Napapiiri ja Rovaniemen Tukitalo. 

Ennakkoäänestys järjestetään kaupunginhallituksen määräämissä laitoksissa, kuten sairaaloissa sekä ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksessa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.2. ja kestää 28.3.2023 saakka. Varsinaiset eduskuntavaalit pidetään sunnuntaina 2.4.2023.

Rovaniemen äänestyspaikat ja -ajat, äänestysauton reitti ja aikataulu, kotiäänestysohjeet ja muu tarvittava vaaleihin littyvä tieto löytyvät kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.rovaniemi.fi/vaalit

Lisäksi kaupunginhallitus päätti jatkaa elinvoimatoimialan mahdollisen organisaatiomuutoksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy verkkosivuiltamme (linkki alla).
 

Jaa sivu