Etusivun uutislista

Kaupunginhallitus kokoontui: Keskustan tornihotellikortteliin liittyvä kaavaehdotus julkisesti nähtäville, tilinpäätös valtuustoon

Julkaistu 25.3.2024 18:10

tornihotelli1080x1920.jpg
Havainnekuva suunnitteilla olevasta tornihotellista Koskikadulta lännen suunnasta.

Kaupunginhalllitus käsitteli 25.3.2024 kokouksessaan muun muassa keskustan hotelli- ja asuntokorttelin asemakaavaehdotusta, tilinpäätöstä 2023 sekä tapahtuma-avustuksen myöntämistä. 

Hotellikorttelin kaavaehdotus kuntalaisten nähtäville huhtikuussa 

Kaupunginhallitus päätti asettaa Rovaniemen keskustaan sijoittuvan hotelli- ja asuntokorttelin asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville pääsiäisen jälkeen 3.4.-2.5.2024. Tällöin kuntalaiset voivat jälleen antaa kaavasta palautetta. 

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto oli julkisesti nähtävillä syys-lokakuussa 2023 ja sitä esiteltiin kuntalaisille yleisötilaisuudessa (koonti ja tallenne). Kuulemisen aikana saatiin 52 mielipidettä sekä lausunnot Lapin ely-keskukselta, Lapin maakuntamuseolta ja Lapin hyvinvointialueen pelastuslaitokselta. 

Kuulemisen jälkeen kaavan valmisteluvaiheessa tehtyä rakennushistoriallista selvitystä on täydennetty ja varjostavuusselvitys on päivitetty. Myös uusien rakennusten vaikutuksia tuuliolosuhteisiin on selvitetty. 

Kaavaehdotukseen on tehty aiempaan nähden seuraavia muutoksia:

  • Koskikadun puolella sijaitsevaa, hotellille osoitettua korkean rakentamisen rakennusalaa on siirretty noin 5 metriä etelään.
  • Hotellin suurin sallittu korkeus on kasvanut kolmella metrillä johtuen kerroskorkeuden muutoksesta. Kerrosten lukumäärä ei kasva. 
  • Katuaukio on laajentunut noin 200 neliömetrillä, ja se on nyt 327 neliömetriä.
  • Lapinmaan kiinteistön suojelumääräys (sr-14) on päivitetty lausuntojen mukaisesti niin, että kiinteistöä ei saa purkaa eikä tehdä rakennuksen arvoa alentavia muutoksia. 

Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta, Lapin ely-keskukselta, Lapin maakuntamuseolta ja Neve Oy:ltä. Lisäksi hankkeesta tehdään yritysvaikutusten arviointi. 

Kaupunginhallitus ei ollut yksimielinen. Mari Ikonen (vas.) esitti Miikka Keräsen (vihr.) kannattamana, että asia palautettaisiin valmisteluun. Esitys kaatui äänin 8–3. Tämän jälkeen Ikonen esitti niin ikään Keräsen kannattamana, ettei kaavaehdotusta laitettaisi julkisesti nähtäville ja kaavaprosessi päättyisi. Myös tämä esitys kaatui äänin 8–3. Näin ollen kaupunginjohtajan pohjaesitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi ja kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Ikonen ja Keränen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Asemakaavan hyväksymisestä päättää lopulta kaupunginvaltuusto. 

Tilinpäätös etenee tilintarkastukseen ja valtuustolle 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen. Rovaniemen kaupungin tilikauden ylijäämä oli 9,3 miljoonaa euroa. 

Poikkeuksellisen suuri ylijäämä on seurausta kertaluonteisista eristä. Aiempien vuosien viiveellä maksetut verohännät täydensivät kaupungin verotusta ylimääräisenä kertaeränä arviolta 15 miljoonalla eurolla. Lisäksi ylijäämää kasvattivat konserniyhteisöiltä Neveltä ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymältä saadut tavallista suuremmat osingot. Myös hyvinvointialueuudistukseen liittyviä tilityksiä tuli kaupungille takautuvasti. 

Koko konsernin tilinpäätös puolestaan on noin 28,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Seuraavaksi tilinpäätös lähetetään tilintarkastajalle. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen kesäkuussa. 

Lisätietoa tilinpäätöksestä kaupungin aiemmassa tiedotteessa: 
Tilinpäätös 2023: Rovaniemen tilikausi ylijäämäinen

Kaupungilta avustus syksyn veteraanipainonnoston MM-kilpailuihin 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 40 000 euron tuen painonnoston Masters MM-kilpailuihin eli veteraanipainonnoston MM-kilpailuihin. Kilpailut järjestetään Rovaniemellä syksyllä 2024. Kyseessä on osallistujamäärältään vuosittain maailman suurin yksittäinen painonnostotapahtuma, johon osallistuu arviolta tuhat urheilijaa sekä urheilijoiden tuki- ja valmennushenkilöstöä eri puolilta maailmaa. Kilpailu kestää 10 päivää. 

Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää että tapahtuma-avustusten myöntämisen periaatteiden uudistaminen käynnistetään. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla).