Kaupunginhallitus kokoontui: Pöykkölään tonttivaraus ikäihmisten hoivakodille

Julkaistu 18.9.2023 16:30

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Uutista päivitetty 19.9.2023 klo 8:15: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Näkkäläjärven eronpyynnön. 

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 18.9.2023. Hallitus päätti muun muassa seuraavista asioista: 

  • Kaupunginhallitus päätti varata Pöykkälässä osoitteessa Sarkakatu 1 sijaitsevan tontin Teijo Talot Oy perustettavalle yhtiölle. Tonttia hakeneen tahon tarkoituksena on rakentaa 60-paikkainen ikäihmisten palveluasumista tarjoava hoivakoti. Tämä edellyttää toimijalta erillistä hakemusta asemakaavan käyttötarkoituksesta poikkeamisesta. 

  • Hallitus päätti jatkaa 20 vuodella Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy:n ja Lumimaa Oy:n maanvuokrasopimuksia.  

  • Kaupunginhallitus päätti perustaa määräaikaisen valmiussuunnittelijan toimen. Tarkoituksena on vahvistaa kaupungin osaamista häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa. 

  • Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Mikkel Näkkäläjärven (sd) eronpyynnön kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä ja tilajaoston varajäsenen sekä teknisessä lautakunnassa toimivan kaupunginhallituksen edustajan tehtävistä. Näkkäläjärvi valittiin hiljattain SDP:n puoluesihteeriksi. Jos valtuusto hyväksyy eronpyynnön, seuraavissa kaupunginhallituksen ja valtuuston kokouksissa valitaan uudet jäsenet Näkkäläjärven tilalle. Näkkäläjärvi jatkaa Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenenä. 

  • Hallitus päätti hylätä Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen toimialajohtaja Jaakko Rantsin oikaisuvaatimuksen, joka liittyy hänen irtisanoutumiseensa. 

  • Lisäksi kaupunginhallitus sai ajankohtaiskatsauksen TE-uudistuksen valmistelutilanteesta. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 alkaen. Rovaniemi ja Ranua valmistelevat yhteistä työllisyysaluetta siten, että Rovaniemi toimii vastuukuntana. 


Kokouksen pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla (linkki)