Kaupunginhallitus kokoontui: Pöyliörannan asemakaavalle vihreää valoa, Lamurin tuulivoimaosayleiskaava laitetaan vireille

Julkaistu 25.4.2022 16:45

vasilios-muselimis-C9NtZAEP-RI-unsplash.jpg
Lamurin alueelle on tarkoitus rakentaa maksimissaan 50 tuulivoimalaitosyksikköä. Kuva: Vaselios Muselimis / Unsplash

Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui 25.4.2022 käsittelemään muun muassa Pöyliörannan asemakaavamuutosta, Lamurin alueen tuulivoimalahanketta, osallistuvaa budjetointia sekä henkilöstöedun korotusta. 

Pöyliörannan asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti lähettää Pöyliörannan päivitetyn asemakaavamuutoksen valtuuston hyväksyttäväksi. Kaava on nimetty Pöyliörannan asemakaavaksi kotiseutuyhdistys Totto ry:n lausunnon perusteella. Alue sijaitsee Ojanperän alueella Kemijoen itäpuolentien ja joen välisellä alueella.

Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää entinen, vuonna 2015 toimintansa lopettaneen maatalousoppilaitoksen alue vetovoimaiseksi asuinalueeksi, jossa on palveluja ja liiketiloja. Kaava-alueella on 12 rakennuspaikkaa (AR), joille voi rakentaa yhteensä 29 rivitaloa, sekä neljä rakennuspaikkaa (AKR-1), joille voi rakentaa yhteensä 11 asuinkerrostaloa tai rivitaloa. Alueelle voi kaavamuutoksen myötä rakentua kaikkiaan noin 260–315 asuntoa ja sijoittua arviolta noin 540–740 asukasta. Kaava mahdollistaa myös esimerkiksi päiväkodin ja lähikaupan rakentamisen. 

Maatalousoppilaitoksen päärakennus ja entinen sikala on merkitty suojeltaviksi. Maakuntamuseon lausunnon perusteella suojellaan myös kotitalousopiston vanha, 50-luvulla rakennettu osa. 

Tuulivoimapuiston kaavahanke käynnistetään

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Rovaniemen Lamurin alueen tuulivoimaosayleiskaavan. Myrsky Energia Oy suunnittelee rakentavansa Rovaniemen eteläosaan, Jaatilan itäpuolella sijaitsevalle Lamurin alueelle korkeintaan 50 tuulivoimalaitosyksikköä. Hankealue on tunnistettu Rovaniemen tuulivoimaselvityksessä potentiaalisena tuulivoima-alueena.


Kaavavalmistelun yhteydessä selvitetään muun muassa hankkeen vaikutus porotalouteen ja maisemavaikutukset. Tuulivoimaosayleiskaava saatetaan vireille sekä erikseen valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. 

Tavoitteena on, että valmisteluvaiheen kuuleminen pidetään vuodenvaihteessa 2022–2023 ja ehdotusvaiheen nähtävilläolo kesällä 2023. Yhtiön tavoitteena on saada tuulivoimalat tuotantoon vuoden 2025–2027 aikana, mikäli kaava hyväksytään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa suunnitelmien mukaisessa aikataulussa. 

Rovaniemeläiset mukaan talouden suunnitteluun – osallistuvan budjetin pilotti alkaa toukokuussa 

Kaupunginhallitukselle hyväksyi osallistuvan budjetoinnin toimintamallin. Osallistuvassa budjetoinnissa kuntalaiset pääsevät mukaan kaupungin varojen käytön suunnitteluun. Tavoitteena on lisätä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöön ja arkeen sekä lisätä asukkaiden hyvinvointia. 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että vuodelle 2022 varattu 30 000 euron määräraha kohdennetaan lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Käyttökohteesta pyydetään nuorisovaltuuston, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasiain jaoston lausunto. Vuonna 2023 osallistuvaan budjetointiin varattavia määrärahoja kohdennetaan Korkalovaaran asuinalueen kehittämiseen ja lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Aikataulusuunnitelman mukaan osallistuvan budjetoinnin ideointivaihe käynnistyy toukokuun alussa, jonka jälkeen kaupunkilaisten ideoita kehitetään yhdessä eteenpäin. Syyskuussa rovaniemeläisten on tarkoitus päästä äänestämään toteutuskelpoisista ideoista. Eniten ääniä saaneet teot toteutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Korotus henkilöstön hyvinvointietuun 

Kaupunginhallitus hyväksyi Rovaniemen kaupungin henkilöstön hyvinvointietuun 8,33 euron kuukausittaisen korotuksen vuonna 2022. Koko vuoden työssä oleva työntekijä saa näin hyvinvointietuun yhteensä 100 euron korotuksen. Tarkoituksena on tukea henkilöstön hyvinvointia ja kiittää korona-aikana tehdystä työstä. Edun korottamisen kustannusvaikutus vuodelle 2022 on noin 300 000 euroa. 

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Jaa sivu