Kaupunginhallitus kokoontui: Rovaniemi jatkaa yhteisen työllisyysalueen valmistelua Ranuan kanssa, Häkinvaaran päiväkodin mahdollistava kaava etenee valtuustoon

Julkaistu 8.5.2023 17:50

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 8.5.2023 muun muassa työllisyyspalveluiden uudistusta ja asemakaavoja sekä nimesi edustajan Ounastähti kuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 

Kaupunginhallitus päätti, että julkisten työllisyys- ja yrityspalveluiden eli TE-palveluiden uudistuksen valmistelua jatketaan yhdessä Ranuan kunnan kanssa. Esitys yhteisestä Rovaniemen ja Ranuan työllisyysalueesta tuli Ranuan kunnalta. Perusteluina yhteisen työllisyysalueen muodostamiselle on muun muassa se, että Rovaniemen kaupunki ja Ranuan kunta muodostavat yhteisen seutukunnan ja maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Kuntien välillä on luontaista työssäkäyntiä. Molemmat kuuluvat Lapin hyvinvointialueen Kaakkois-Lapin palvelualueeseen, mikä helpottaa yhteistyön suunnittelua työttömien tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyysalueen järjestämien työllisyyspalveluiden välillä.

Rovaniemen ja Ranuan yhteistoiminta-alueelle siirtyisi valtiolta arviolta yhteensä reilun 56 henkilötyövuoden verran henkilöstöresurssia. Alustavan arvion mukaan kummallekaan kunnalle ei tulisi negatiivista nettovaikutusta uudistuksen myötä saatavista valtionosuuksien lisäyksistä suhteessa siirtyvien palveluiden kustannuksiin. 

Varsinainen päätös yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyllä 2023. TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2025 alusta valtiolta kuntien muodostamille työllisyysalueille.

Poliisin, oikeuslaitoksen ja palolaitoksen tilat mahdollistavat asemakaavat julkisesti nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa kahden asemakaavan muutosehdotukset julkisesti nähtäville. Toinen muutoksista mahdollistaisi poliisiaseman sekä oikeus- ja rikosseuraamuslaitoksen tilojen kuten tutkintavankilan rakentamisen Isoaavan alueelle Verstaantien molemmin puolin. Toinen puolestaan mahdollistaisi Teollisuuskylään Lampelankadulle Rovaniemen palolaitoksen ja merkittäviltä osin hyvinvointialueen ensihoitopalvelun tarvitsemat tilat.

Häkinvaaran osayleiskaavalle vihreää valoa 

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Hirvaan osayleiskaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavamuutos mahdollistaa päiväkodin rakentamisen Häkinvaaran alueelle. Kaavassa alueelle on merkitty julkisten palvelujen ja hallinnon alue Hirvaan monitoimitalolle,107 pientalojen rakennuspaikkaa sekä lähipalvelujen ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet. Seuraavaksi kaava etenee valtuuston käsittelyyn. 

“Alakemijoen alueella on suuri tarve varhaiskasvatuspalveluille ja erityisesti uudelle päiväkodille. Toiveena on, että päiväkodin rakentaminen voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian, jotta alueen lapset ja varhaiskasvatuksen henkilökunta saisivat asianmukaiset tilat”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila.

Hallitus nimesi Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan 

Kaupunginhallitus päätti nimetä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi kevätyhtymäkokoukseen Riku Tapion (kesk.). Hallitus antoi kokousedustajalle toimiohjeen, jonka mukaan tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti toimitusjohtajan irtisanomiselle ei ole perustetta. Kuntayhtymän hallitus päätti lokakuussa 2022 perustaa tilapäisen valiokunnan arvioimaan toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytyksiä. 

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Yhtymäkokouksessa on yksi edustaja kustakin jäsenkunnasta.

Sijoitusten varainhoitajat valittiin 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti avoimen julkisen kilpailutuksen perusteella valita Aktian ja OP:n hoitamaan Rovaniemen kaupungin sijoitusvaroja. Kaupunki sai määräaikaan mennessä kymmenen tarjousta, joiden laatu oli keskimäärin erinomainen. Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia sekä palvelua koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla teknisistä syistä johtuen vasta tiistaina 9.5.2023 osoitteessa: https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus 
 

Jaa sivu