Kaupunginhallitus kokoontui: Sairaalanniemen kaava etenee ehdotusvaiheen kuulemiseen, kuntalaisilla mahdollisuus antaa muistutuksia heinäkuusta syyskuun alkuun

Julkaistu 27.6.2022 17:25

Kruunu-Sairaalanniemi-pohjoisesta-web1920x1080.jpg
Kuvamallinnus: Sairaalanniemen suunnitelma pohjoisesta päin katsottuna
Kaupunginhallitus kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen maanantaina 27.6.

Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtäville kahdeksi kuukaudeksi

Kaupunginhallitus päätti laittaa Sairaalanniemen asemakaavan muutosehdotuksen ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus antaa muistutuksia kaavasta. Asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä poikkeuksellisen pitkään kahden kuukauden ajan heinäkuusta syyskuulle 7.7.–8.9.2022. Lisäksi Sairaalanniemen kaavaehdotusta esitellään kuntalaisille kahdessa tilaisuudessa elokuun puolivälissä: verkkotilaisuus järjestetään tiistaina 16.8. klo 16.30–18 ja Sairaalanniemen kaavakävely keskiviikkona 17.8. klo 17–18. Tilaisuudet eivät edellytä ilmoittautumista. 

Suunnitelman lähtökohtana on ollut väljyys, vehreys sekä monipuoliset ja kiinnostavat jokinäkymät. Muun muassa Sairaalanniemen puiston osuutta on kasvatettu aiempiin suunnitelmiin verrattuna. Jyrhämänpuisto laajenisi 70 prosenttia nykyisestä 10 000 neliömetristä 17 000 neliöön, ja rakennusten väliin tulisi enemmän tilaa. Uutta suunnitelmassa on myös suojeltava sairaalarakennuksen länsipääty, joka on tarkoitus kunnostaa pääosiltaan 1930-luvun alkuperäiseen asuunsa. Suunnitelmassa kahvila-, sauna- ja kaupallisten palveluiden korttelia on siirretty kohti pohjoista, minkä ansiosta korttelista tulisi väljempi. Asemakaavan muutosehdotus on laadittu kumppanuuskaavakilpailun voittaneen Kruunu & Laavu -työn pohjalta.

Talousarvion suunnitteluohje lähtee lautakunnille

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin talousarvion suunnitteluohjeen, joka määrittää sen, millaiset määrärahat kunkin toimialan käytössä on vuonna 2023. Suunnitteluohjeissa annetaan kaupungin käyttötalousmenoille ja investointitasolle euromääräinen raami ensi vuodelle. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen, jonka mukaan vuoden 2023 määrärahakehys on 181,61 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden ylijäämä on 0,99 miljoonaa euroa. Investointikehys asetetaan 34,94 miljoonaan euroon. 

Seuraavaksi talousarvio etenee lautakunnille, ja Rovaniemen kaupungin toimielimet valmistelevat talousarvioesityksensä syyskuun loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja esittelee talousarvioesityksensä lokakuussa. Lopulta talousarvio tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn marraskuussa. 

Maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin, yhdyskuntasuunnittelun lautakunnalle valittiin esittelijä

Kaupunginhallitus hyväksyi maapoliittisen ohjelman, jolla kaupunki määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Linjauksilla sitoudutaan yhteisiin tavoitteisiin ja lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä kertomalla avoimesti kaupungin toimintalinjoista.

Kaupunginhallitus valitsi yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esittelijäksi kaupungininsinööri, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampan ja varaesittelijäksi kaupungingeodeetti Pertti Onkalon. Esittelijä on vastuussa lautakunnan kokousten päätösten valmistelusta ja valmistelun johtamisesta.

Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.8.2022. 

Kaupunginhallitus toivottaa kaikille rovaniemeläisille hyvää kesää! 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja

Rovaniemen kaupunginhallitus 27.6.2022.jpg

 

Jaa sivu