Kaupunginhallitus kokoontui: Tornihotellia koskeva kaava kuntalaisten arvioitavaksi

Julkaistu 14.8.2023 18:50

Arina skybar.png
Arinan tornihotelliin yläkerrokseen suunniteltu skybar. Kuva: Arkkitehtuuritoimisto Seppo Valjus Oy (Arina)

Rovaniemen uusi kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa maanantaina 14.8.2023. Käsittelyssä oli muun muassa useita asemakaavamuutoksia. 

Lapinmaa-korttelin kaava julkisesti nähtäville, esittelytilaisuus syyskuussa 

Kaupunginhallitus päätti asettaa Arinan suunnittelemaan tornihotelliin liittyvän kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida kaavaluonnosta. Kaavaluonnosta esitellään kuntalaisille 18.9.2023. Kaupunki tiedottaa nähtävillä olon alkamisesta ja esittelytilaisuudesta vielä erikseen. 

Uusi hotelli rakennettaisiin Rovaniemen ydinkeskustaan, Lordin aukion kulmaan, nykyisen Sokoksen paikalle. Paikalta purettaisiin pois Arinan nykyinen matala rakennus. 18-kerroksisesta hotellista tulisi Rovaniemen korkein rakennus, johon sijoittuisi hotellin lisäksi ravintoloita, päivittäistavarakauppa ja pysäköintitilat. Tornin ylimpään kerrokseen Arina on suunnitellut sky-baaria.

Käsittelyssä ollut asemakaavamuutos koskee koko korttelia, jossa toimivat Arinan lisäksi As oy Rova-Pekka sekä Kiinteistö oy Lapinmaa, josta Arina omistaa 73 prosenttia. Asemakaavamuutoksen luonnoksessa Rova-Pekalle esitetään 14 kerrosta.

Korttelin vanhin rakennus, vuonna 1948 valmistunut Lapinmaan talo Koskikadun ja Korkalonkadun kulmassa, esitetään kaavaluonnoksessa suojeltavaksi, eikä sitä saisi purkaa tai muuttaa. 

“Asiasta käytiin kaupunginhallituksessa perusteellinen keskustelu. Hanke on ollut vireillä jo vuodesta 2018 edellisten kaupunginhallitusten aikana. Korkeammalle ja tiiviimmälle rakentamiselle näyttäisi nyt olevan selkeää tilausta. Päättäjien asenteet ovat muuttuneet aiempaa suotuisammaksi korkealle rakentamiselle. Olen tyytyväinen, että kaupunginhallituksen selkeä enemmistö halusi kaavaesityksen kaupunkilaisten arvioitavaksi”, sanoo kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Päivi Alaoja (kok.). 

Miikka Keränen (vihr.) esitti, että asia palautettaisiin valmisteluun ja rakennuksesta tehtäisiin useampi luonnosvaihtoehto, alustava selvitys viheralueista ja mahdollisesta infratunnelista sekä selvitys kerroskorkeudesta. Kaupunginhallituksen enemmistö halusi käsitellä asian kokouksessa ja lopulta päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Luonnosvaiheen ja nähtävillä olon jälkeen asemakaavasta tehdään kaavaehdotus, joka sekin asetetaan julkisesti nähtäville. Lopullisesti asemakaavamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. 

Tiedote jatkuu kuvan jälkeen. 

torni_kuvakulma3.jpg

Havainnekuva korttelin rakennuksista. 
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto ARKTES Oy (Rova-Pekka)

Palkisentien 29–33 kaavamuutos uudelleen valmisteluun – kerrostalojen soveltuvuus ja rakennusoikeus tarkasteltava

Kaupunginhallitus päätti Riku Tapion (kesk.) esityksestä äänin 7–4 palauttaa valmisteluun asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaisi kahden viisikerroksisen rakentamisen Palkisentielle. Kaupunginhallitus edellyttää, että kerrostalorakentamisen soveltuvuutta alueelle ja sopivan rakennusoikeuden määrää tutkitaan tarkemmin.


Valmisteluun palautettu asemakaavamuutos koskee kolmea omakotitalotonttia, jotka sijaitsevat osoitteissa Palkisentie 29, 31 ja 33. 

Alueella on vireillä myös toinen asemakaavamuutos, jossa tutkitaan mahdollisuutta rakentaa Kas-asuntojen vuokrakerrostalo nykyisen paloaseman viereen.

Uusi kaupunginhallitus jatkaa valtuustokauden loppuun 

Hallituksen kokoonpano on muuttunut 1.7.2023 alkaen, valtuustokauden puolivälissä. 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana jatkaa Susanna Junttila (kesk.). Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Mikkel Näkkäläjärvi (sd.) ja toisena varapuheenjohtajana Päivi Alaoja (kok.). Muut kaupunginhallituksen jäsenet seuraavan kahden vuoden ajan ovat Päivi Alanne-Kunnari (kesk.), Mari Ikonen (vas.), Reijo Jylhä (kok.), Miikka Keränen (vihr.), Tuomas Koskiniemi (ps.), Maria-Riitta Mällinen (sd.), Riku Tapio (kesk.) ja Timo Tolonen (ps.). 

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessa edustajansa lautakuntiin, jaostoihin ja vaikuttamistoimielimiin sekä jäsenet tilajaostoon ja henkilöstö- ja nimitysjaostoon valtuustokauden loppuun saakka. 

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkkosivuillamme (linkki alla).