Kaupunginhallitus kokoontui: Vaaranlammen nuoriso- ja kirjastotilat monitoimitaloon, kaupunkistrategian valmistelua jatketaan

Julkaistu 14.3.2022 19:05

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 14.3. käsittelemään muun muassa Vaaranlammen nuoriso- ja kirjastotilojen sijaintia, kaupunkistrategiaesitystä sekä Ukrainalle annettavan avustuksen kohdentamista.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Kaupunginhallitus käsitteli Vaaranlammen kouluhankkeeseen liittyvien nuoriso- ja kirjastotilojen sijaintia. Hallitus käytti helmikuussa asiaan liittyen otto-oikeutta ja päätti nyt jatkotoimenpiteistä. 

Hallitus päätti kaupunginjohtajan tekemän muutetun esityksen mukaan, että Vaaranlammen kirjasto- ja nuorisopalvelut sijoitetaan monitoimitaloon. Perusteena päätökselle on se, että sivistyslautakunta on aiemmalla päätöksellään 24.9.2020 (§ 126) päättänyt, että Vaaranlammen monitoimitalo sijoitetaan entiselle paikalleen Koulukujalle. Lisäksi päätös perustuu siihen, että kaupunginhallitus haluaa varmistaa hankkeen kokonaisaikataulussa pysymisen.

Kaupunginhallitus perustelee päätöstä myös sillä, että asiantuntijaselvityksen perusteella kirjaston ja nuorisopalvelujen sijoittaminen liikekiinteistöön ei ole toteutettavissa  suunnitellulla tavalla hankittuna. Lisäksi kirjasto- ja nuorisopalvelujen sijoittaminen monitoimitaloon on kaupungin palvelujen käyttäjien ja myös palvelujen tuottamisen kannalta toimiva ja pitkällä aikavälillä kokonaistaloudellisesti edullinen ratkaisu.

Kaupunginhallitus edellyttää, että hankkeen jatkosuunnittelussa tulee osallistaa tilojen käyttäjäryhmät, kuntalaiset ja asiaan liittyvät päätöksenteko- ja vaikuttamistoimielimet.

Kaupunginhallitus päätti 14.2. käyttää otto-oikeutta sivistyslautakunnan päätökseen sijoittaa nuoriso- ja kirjastotilat Hillapolulle rakennettavaan uuteen liikekiinteistöön, josta kaupunki sitoutuisi vuokraamaan tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Hallitus käytti otto-oikeutta, koska oli epäselvää, onko päätös hankintalain mukainen, ja edellytti asiasta hankintalain asiantuntijan lausuntoa. 

Kaupunkistrategia palautettiin valmisteluun lausuntojen perusteella täydennettäväksi 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaupunkistrategian valmisteluun. Hallitus antoi valmisteluun evästyksen, että yrittäjiltä ja elinkeinoelämältä pyydetään lausunto strategialuonnokseen ja vielä pohditaan tapoja osallistaa eri ikäisiä kuntalaisia.

“Rovaniemi on saanut Unicefilta Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Olisi hienoa, jos voisimme antaa myös esimerkiksi lapsille mahdollisuuden osallistua kaupunkistrategian luomiseen heidän ikätasolleen sopivalla tavalla”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Avustus Ukrainalle SPR:n ja UNICEFin kautta

Kaupunginhallitus päätti, että Ukrainalle lahjoitettavasta 70 240 euron suuruisesta avustussummasta puolet eli 35 120 euroa kohdennetaan SPR:n katastrofirahastoon käytettäväksi ukrainalaisten yleiseen tukemiseen ja puolet UNICEFille ukrainalaisten lasten auttamiseen. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja

Jaa sivu