Kaupunginhallitus kokoontui: Valionrannan kaava etenee ehdotusvaiheen kuulemiseen, kuntalaisilla pian jälleen mahdollisuus antaa mielipiteitä

Julkaistu 11.10.2021 20:38

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Rovaniemen kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 11.10.2021 käsittelemään muun muassa Valionrannan asemakaavaa, kuluvan vuoden osavuosikatsausta ja Rovaniemen kaupungin lausuntoa Lappi-sopimukseen. 

Valionrannan asemakaavan muutosehdotus julkisesti nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa Valionrannan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemiseen, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteitä kaavasta. Valionrannan kaavoitussopimuskumppani Lapland Hotelsin suunnitelmana on rakentaa alueelle kongressi-kylpylähotelli ja asuinkerrostaloja. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan muuttaa kaavaehdotukseen rannan viheralueiden merkinnän lähivirkistysalueesta (VL) puistoalueeksi (VP). Kaavaehdotuksen aineisto asetetaan nähtäville viimeistään marraskuussa, kun rakentamistapaohjeet ja laadukasta rakentamista ohjaavat kriteerit valmistuvat. Kaupunki tiedottaa nähtävillä olon aikataulusta sen vahvistuttua. Kaavamuutos on ollut valmisteluvaiheessa julkisesti nähtävillä huhtikuussa 2021. 

Lisäksi hallitus hyväksyi osayleiskaavan muutosesityksen perinnekylärakentamisen ja puurakentamisen laajentamiseksi Lehtojärven alueella. Muutos etenee näin kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. 

Osavuosikatsaus valtuuston käsittelyyn 

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan kuluvan vuoden osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2021 ja esittää sitä edelleen valtuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus käsitteli osavuosikatsausta kokouksessaan 30.8. ja edellytti silloin, että osavuosikatsaukseen täydennetään peruskaupungin ja konsernin loppuvuoden talouden ennuste. 

Jos valtion lupaamat koronasta aiheutuvien kustannusten korvaukset otetaan huomioon, Rovaniemen kaupungin osavuosikatsaus on talousarvion 2021 mukainen. Peruskaupungin alkuvuoden alijäämä oli -4,1 miljoonaa euroa. Koronasta aiheutuneet välilliset ja välittömät kustannukset olivat noin 4,7 miljoonaa euroa. Rovaniemi konsernin ylijäämä kesäkuussa oli 8,8 miljoonaa euroa. 

Rovaniemen kaupunki antaa lausunnon Lappi-sopimuksen luonnokseen

Kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi Rovaniemen kaupungilta Lapin liitolle annettavan lausunnon Lappi-sopimuksen 2022–2025 luonnoksesta. Lappi-sopimus esittää kokonaiskuvan maakunnan strategisesta kehittämisestä ja rahoituksen suuntaamisesta maakunnassa seuraavan neljän vuoden aikana sekä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvat. Rovaniemen kaupungin lausunnossa kiinnitetään huomiota muun muassa Rovaniemen mahdollisuuksiin pohjoisena liikenteen solmukohtana, tietoliikenneinfran suunnitteluun digitalisaation edistämiseksi, innovaatiotoiminnan edistämiseen, arktiseen osaamiseen kiertotalouden erityispiirteenä, työ- ja elinkeinopalveluiden siirtämiseen kunnille vuonna 2024 sekä kalateiden rakentamisen tärkeyteen kustannukset huomioiden.

Tuulivoimaselvitys valtuustolle tiedoksi

Kaupunginhallitus sai tiedokseen tuulivoimarakentamisselvityksen ja päätti toimittaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjaustyöryhmälle. Selvityksessä on kartoitettu tuulivoimatuotannon potentiaaliset alueet Rovaniemellä, ja se on tarkoitus hyödyntää päätöksenteon tukena Rovaniemen alueen tuulivoimatuotannon ohjaamisessa. Selvityksen pohjalta ei voida myöntää suoraan rakennuslupia tuulivoimaloille, vaan tuulivoimahankkeiden suunnittelu ratkaistaan kaavoituksessa erillisillä osayleiskaavoilla tai muilla tarkemmilla suunnitelmilla.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan osoitteessa: 
https://rovaniemi.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus 
 

Jaa sivu