Kaupunginhallitus kokoontui: erä- ja luontokulttuurimuseohanke valtuuston arvioitavaksi, Antinpuiston alueiden vuokraaminen uudelleen valmisteluun

Julkaistu 3.5.2021 19:08

Kaupunginhallitus kokoontui 3.5.2021 käsittelemään muun muassa erä- ja luontokulttuurimuseohanketta, Antinpuiston tenniskenttien ja vanhan skeittipuiston alueen vuokraamista, Kiela 2 -korttelia ja alueidenkäytön strategiaa.

Kaupunginhallituksen kokous.jpg

Tarjous erä- ja luontokulttuurimuseosta valtuuston käsiteltäväksi 

Kaupunginhallitus päätti ryhmäpuheenjohtajien yhteisenä esityksenä esittää kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, antaako Rovaniemen kaupunki kaupunginjohtajan esityksen mukaisen tarjouksen erä- ja luontokulttuurimuseohakuun. Valtuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 10.5.2021. Rovaniemen tarjous perustuu museon toteuttamiseen osana Arktikumin rannan museokokonaisuutta. 

Kaupunginhallitukselle esitellyn tarjouksen mukaan Rovaniemen vuosittainen toimintatuki erä- ja luontokulttuurimuseolle olisi 300 000 euroa, mikäli museon toiminnasta vastaa perustettava museosäätiö. Kaupunki on valmis osallistumaan enintään 10 miljoonalla eurolla museon rakentamiskustannuksiin sillä edellytyksellä, että valtion osuus kokonaiskustannuksesta on 50 prosenttia. Koko investoinnin suuruus olisi arviolta 20 miljoonaa euroa. Museosäätiö maksaisi tiloista markkinaehtoista vuokraa, jolla kaupungin investointi katetaan. Lisäksi kaupunki sitoutuu osallistumaan museosäätiön perustamiseen 200 000 euron pääomalla, jolla katettaisiin perustamisen kuluja vuosina 2022 ja 2023. 

- Kyseessä on merkittävä hanke, johon tarvitaan kaupungilta suuria taloudellisia panostuksia. Kaupunginhallitus kunnioittaa tällaisessa asiassa kaupunginvaltuuston päätösvaltaa ja päätti näin ollen lähettää tarjouksen valtuuston arvioitavaksi, toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila. 

Antinpuiston tenniskenttien ja vanhan skeittipuiston vuokraaminen sekä alueidenkäytön strategia uudelleen valmisteluun

Kaupunginhallitus päätti puheenjohtaja Susanna Junttilan (kesk.) esityksestä yksimielisesti palauttaa Antinpuiston tenniskenttien ja vanhan käytöstä poistuneen skeittipuiston alueen vuokraamista koskevan asian uudelleen valmisteluun. Kaupunginjohtaja esitti, että kaupunki vuokraisi alueen Rovaniemen verkkopalloseuralle ulkoliikunta- ja harrastustoimintaa ja padelkenttien rakentamista varten.

Kaupunginhallitus evästi Junttilan lisäesityksen mukaisesti valmistelua siten, että tenniskenttien alueen vuokra-aikaa tarkistetaan lyhyemmäksi ja lisäksi esitellään alueen tarkempi kehittämissuunnitelma aikatauluineen. Kaupunginhallitus edellyttää myös skeittipuiston toiminnan turvaamisen joko Antinpuistossa tai vaihtoehtoisella sijainnilla Ounasvaaran skeittipuiston lisäksi. 

Rovaniemen alueidenkäytön strategiaa on päivitetty. Aikaisempiin strategiapäivityksiin verrattuna on tarkasteltu erityisesti Rovaniemen potentiaalisia kasvusuuntia ja -mahdollisuuksia keskustassa ja sen lähialueilla. Kaupunginhallitus päätti Sanna Karhun (kesk.) lisäesityksestä palauttaa asian äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteluun siten, että kokonaisuudessa huomioidaan myös Rovaniemen kyläalueet ja erityisesti palvelukylien kehittäminen. Päätös asian palauttamisesta tehtiin äänin 9-2. Juhani Juuruspolvi (kok.) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 

Kiela 2 -hanke etenee

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti keskustan Kiela 2 -korttelia koskevan maanvuokrasopimuksen kaupungin ja rakennusyhtiö YIT:n välillä. Valmiin Kiela 2 -korttelin vuosittaiset vuokratulot ovat arviolta 260 000 euroa. Alueelle rakennetaan 240 uutta asuntoa. Tavoitteena on, että alue valmistuu vuoteen 2026 mennessä. Kaupunginhallitus hyväksyi myös alueella sijaitsevaa suojeltua opettajien entistä asuntolarakennusta koskevan maanvuokrasopimuksen. Tilajaosto päättää erikseen rakennuksen myymisestä vuokralaiselle.  

Kokouksen tarkastamaton pöytäkirja löytyy kaupungin verkkosivuilta.

 

Jaa sivu

Aiheeseen liittyviä uutisia