Kaupunginhallitus kokoontui: kaupunki valittaa sijoitusasiasta hovioikeuteen, Vaaranlammen hankkeelle asetettiin ohjausryhmä

Julkaistu 26.9.2022 19:45

Kaupunginhallituksen kokous.jpg
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 26.9.2022 käsittelemään muun muassa jatkotoimia Rovaniemen kaupungin sijoituksia koskevaan käräjäoikeuden ratkaisuun. Hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että asia saatetaan kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti vielä hovioikeuden ratkaistavaksi. Päivi Alanne-Kunnari (kesk.) esitti, että kaupunki ei valita hovioikeuteen. Esitys kaatui äänin 6–4. 

Lisäksi hallitus antoi toimiohjeen Rovaniemen kylien kehittämissäätiön hallituksen jäsenille. Sen mukaan hallituksen jäsenten tulee ryhtyä toimenpiteisiin toimitusjohtajan erottamiseksi konsernijohdon menetettyä luottamuksensa häntä kohtaan. Ohjeen mukaan hallituksen jäsenten on myös ryhdyttävä selvittämään, onko säätiö sijoittanut vastaaviin sijoituskohteisiin, onko sijoituksia tehty säätiön sijoitusohjeiden mukaisesti ja onko säätiön toimitusjohtaja valmistellut niitä esteellisenä. Hallitus äänesti Riku Tapion (kesk.) esityksestä jättää asia pöydälle myöhempää käsittelyä varten. Esitys kaatui äänin 7–3. Itse toimiohjeesta hallitus oli yksimielinen. 

Talousarviolainaa 7,3 miljoonaa, monitoimitalohankkeelle ohjausryhmä

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki nostaa talousarviolainaa kaupungin ja konserniyhtiöiden investointien rahoittamiseksi 7,3 miljoonaa euroa. Tämä on valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 mukaan tänä vuonna nostettavien talousarviolainojen kokonaismäärä. 

Hallitus asetti Vaaranlammen monitoimihankkeelle ohjausryhmän, johon kuuluu edustajia kaupunginhallituksesta, sivistyslautakunnasta, tilajaostosta sekä kaupungin johdosta, tilapalveluista ja sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalta. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kaupunginjohtaja. Ohjausryhmä raportoi projektin etenemisestä säännöllisesti kaupunginhallitukselle. 

Napapiirin tonttien hinnoittelu ja Teollisuustien asemakaava hyväksyttiin 

Kaupunginhallitus hyväksyi hinnoittelun Napapiirille uuden asemakaavan myötä muodostuneille tonteille ja ohjelmapalveluiden alueille. Uudet hinnat vastaavat asemakaavan sallimaa toimintaa. Tontteja on osoitettu muun muassa liikerakentamiselle, kuten myymälä-, ravintola- ja hotellitoiminnalle, sekä alueita urheilu- ja virkistyspalveluille ja poro-, husky- tai moottorikelkkareitteihin liittyville rakenteille ja laitteille.

Hallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen tontille osoitteessa Teollisuustie 17. Alueelle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön. Kaupunki on laatinut Kiinteistöosakeyhtiö Revontulipilkin kanssa maankäyttösopimuksen. Yhtiön tarkoitus on rakentaa tontille Kärkkäisen tavaratalo. 

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja  

Jaa sivu