Kaupunginhallitus kokoontui: kaupunkistrategia etenee valtuustoon, jäähallitoimintaa uudistetaan jääajan kustannusten laskemiseksi

Julkaistu 9.5.2022 17:50

Jääkiekkoharjoitukset_Kuva Rovaniemen kaupunki Arto Rajanen.jpg
Kuva: Rovaniemen kaupunki / Arto Rajanen
Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 9.5.2022 käsittelemään muun muassa jäähallitoimintaa, kaupunkistrategiaa ja Pöyliörannan asemakaavaa. Kaupunginhallitus päätti, että sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialajohtajan virkasuhteeseen liittyviä toimenpiteitä käsitellään ylimääräisessä kokouksessa 11.5.2022. 

Jäähallin operointia uudistetaan – tavoitteena mahdollistaa kohtuuhintainen harrastaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen siirtää jäähallitoiminta Kiinteistöosakeyhtiö Lappi Areenan vastuulle. Tällä hetkellä kaupungin omistuksessa oleva KOy Lappi Areena omistaa jäähallin ja vuokraa hallia ja sen toiminnan Santasport Finland Oy:lle. Uudessa operointimallissa kaikki jäähalliin liittyvä toiminta on yhdessä yhtiössä. 

Tehty linjaus on periaatepäätös, ja järjestelyn tavoitteena on edistää jääurheilulajien kohtuuhintaisia harrastamismahdollisuuksia. Tarkoituksena on, että kaupunki ja Lappi Areena solmivat liikuntapalvelusopimuksen, jolla Lappi Areena sitoutuu tarjoamaan rovaniemeläisille kuntalaisille ja yhdistyksille edullisia jäävuoroja kaupungin taloudellista tukea vastaan. Jääurheilun lisäksi jäähallissa olisi edelleen mahdollisuus järjestää myös muita tapahtumia. Suunniteltu aikataulu muutokselle olisi elo-syyskuun vaihteessa.

Kaupunginhallitukselta vihreää valoa uudelle kaupunkistrategialle

Kaupunginhallitus hyväksyi uuden kaupunkistrategialuonnoksen, joka etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn. Valtuustoryhmät keskustelevat strategiasta ja käsittelevät vielä eri sidosryhmiltä tulleet viimeiset huomiot ennen valtuuston kokousta sekä valmistelevat mahdolliset muutosesitykset valtuuston käsittelyyn. 

Vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa linjataan Rovaniemen pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian visiona on, että tulevaisuuden Rovaniemi on ihmisen kokoinen arktinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö. Strategian ytimen muodostava strategiset tavoitteet, joiden avulla ohjataan kaupungin toimintaa haluttuun suuntaan. Päätavoitteiksi on nostettu seuraavat: 

  • Elinvoimaa rakennetaan monipuolisesti ja vastuullisesti. 
  • Asukkaat voivat hyvin ja osallistuvat kaupungin kehittämiseen. 
  • Elinympäristö on luonnonläheinen, toimiva ja viihtyisä.

Pöyliörannan asemakaavan suojelumerkinnät vielä tarkasteluun

Kaupunginhallitus käsitteli uudelleen Pöyliörannan asemakaavanmuutosta, jonka se päätti esittää valtuustolle hyväksyttäväksi aiemmassa kokouksessaan 25.4.2022. Käsittelyn jälkeen on vielä valmistunut rakennushistoriaselvitys. Kaupunginhallitus päätti nyt palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että entisen kotitalousopiston rakennusta koskevasta suojelumerkinnästä (SR-14) pyydetään kaavaprosessiin kuuluvat asianmukaiset lausunnot Lapin maakuntamuseolta, Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:ltä ja ELY-keskukselta. Tämän jälkeen asemakaavamuutos tuodaan uudestaan hallituksen käsittelyyn. 

Jaa sivu